INICI / Fem Xarxa

15/10/2020

Comencen les obres de millora al Parc d’Activitats Econòmiques de Manlleu

Les obres, amb una inversió de gairebé 2 milions d’euros, començaran la propera setmana, tindran una durada de nou mesos i permetran posar al dia les infraestructures d’aquesta zona industrial.

El Parc d’Activitats Econòmiques de Manlleu, que engloba els àmbits industrials de la Coromina, Font de Tarrés i el Verdaguer, està d’obres. Durant nou mesos es portaran a terme millores destacables en l’àmbit de les infraestructures, amb l’objectiu de modernitzar-les i adequar-les a les necessitats actuals.

Concretament, i en una primera fase, s’actuarà en el clavegueram i el subministrament d’aigua potable, així com en la canalització del torrent a cel obert que està situat entre els carrers Alp i Sogorb. Aquesta intervenció és la solució a un problema endèmic que ha comportat inundacions i filtracions a les empreses situades a l’entorn més proper.

L’enllumenat públic serà un altre dels àmbits d’intervenció, amb la substitució de tots els punts de llum actuals per d’altres de tecnologia LED, així com la implantació de la infraestructura de la fibra òptica per facilitar-ne el desplegament a les operadores. La fibra òptica també farà possible, en un futur, intervencions 4.0 relacionades amb seguretat i sostenibilitat.

La segona fase, que està previst d’executar-la a continuació de la primera, es basarà en arranjar i substituir les voreres i vorades més malmeses, així com millorar la pavimentació dels carrers on l’asfalt està en pitjors condicions. També inclou el projecte de senyalització vertical i horitzontal de tot el Parc d’Activitats Econòmiques i la instal·lació d’un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics que se situarà a davant de la deixalleria municipal.

Tal com comenta el regidor d’Urbanisme, Enric Vilaregut, “fa temps que empresaris, veïns i Ajuntament compartim la necessitat de portar a terme aquestes obres, ja que les infraestructures han anat quedant obsoletes”. El projecte s’ha pogut portar a terme gràcies a la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, tal com ho comenta el mateix Vilaregut: “l’aposta de la Diputació de Barcelona pels polígons industrials ha estat clau per poder impulsar aquesta modernització. Sense el seu suport hauria estat molt més complicat. Cal remarcar que l’aportació de la Diputació és de 1,37 milions d’euros, d’una inversió total de 1,89 milions d’euros”.

L’aparcament, un punt crític a resoldre

La manca d’aparcament és una de les realitats del Parc d’Activitats Econòmiques. Durant les obres, i amb l’objectiu de no haver de limitar la circulació de vehicles, es prohibirà estacionar a les voreres. Per donar resposta a les necessitats d’empreses i veïns, l’Ajuntament té previst arribar a acords puntuals amb propietaris de solars per convertir-los en bosses d’aparcament. Concretament, les  zones que s’adequaran estan situades a: la parcel·la situada al número 102 del carrer Sogorb (a davant de Rodi Motor Services) i a la parcel·la a la cantonada de carrer Indústria amb carrer Bellfort (zona Escola Bressol Els Picarols). S’està treballant també per poder tenir una zona d’aparcament temporal a la zona nord del polígon.

Amb tot, la voluntat de l’equip de govern és anar més enllà i convertir aquestes zones d’aparcament provisional en definitiu i, per tant, eliminar de forma definitiva els aparcaments a sobre les voreres.

Paral·lelament i d’acord amb l’estratègia de mobilitat sostenible de la ciutat, s’està treballant per poder dissenyar i implantar carrils bici i, per tant, fomentar l’ús d’aquest transport, també a la zona industrial.

Clara aposta per a la recuperació industrial

Enric Vilaregut insisteix que l’objectiu de l’Ajuntament pel que fa al Parc d’Activitats Econòmiques va més enllà d’aquesta actuació: “aquestes obres són el primer pas d’un pla més global que inclou l’ampliació de sòl industrial amb el polígon del Mas i la connexió amb la Miranda que eliminarà el pas del trànsit pesat pel centre de la població”.

Un pla que també inclou actuacions a la zona del Verdaguer, tal com ho explica el regidor d’Indústria, David Bosch: “ja està aprovat un pla d’urbanització del Verdaguer que ens permetrà disposar de més sòl industrial i d’una connexió directa amb la zona de Font de Tarrés. El proper pas és la reparcel·lació i, per tant, anem avançant cap a la construcció d’una zona industrial del segle XXI”.

“Reprendre l’esperit industrial de la ciutat” és, segons Bosch, “l’objectiu final de totes aquestes actuacions”. Ambdós regidors confirmen que l’estratègia de l’actual equip de govern és enfocar-se en la indústria com a motor econòmic de Manlleu i, per tant, desenvolupar tots els projectes que ho facin possible. En aquest sentit, Bosch defensa la inversió anticíclica: “en la situació actual que estem vivint de recessió i incertesa provocada per la pandèmia, l’Administració ha d’invertir i aquesta és l’aposta que hem fet des de Manlleu”.

201015 foto_polígon.jpg

Comparteix