INICI / Fem Xarxa

15/6/2022

Subvencions de projectes singulars de promoció de l'economia social i solidària, creació de cooperatives i projectes d'intercooperació

S’ha publicat al DOGC la nova convocatòria EMT/1739/2022 per la concessió de subvencions a Projectes Singulars de Promoció de l'economia social i solidària, creació de cooperatives i projectes d'intercooperació en l'exercici 2022

 

Són projectes singulars els dirigits a fomentar el manteniment i/o el creixement de l'activitat econòmica, la competitivitat de l'economia i a dinamitzar l'ocupació a través de la creació de nous projectes empresarials o empreses, noves línies de negoci, nous mercats, que aprofitin oportunitats estratègiques del mateix sector d'activitat o del territori, i que permetin reactivar l'economia social.


Els projectes de la Línia 2 a subvencionar, que preveu l’Annex 3 de l’Ordre EMT/167/2021, de 2 d’agost (Línia 2. Projectes singulars de promoció de l'economia social i solidària, creació de cooperatives i projectes d'intercooperació) han d’estar compresos en algun dels eixos descrits a les bases:

  • A. Projectes Singulars de reactivació econòmica: nous projectes d'intercooperació o fusió per al manteniment i el creixement de l'activitat econòmica i de llocs de treball. Facturació conjunta 500.000 €.
  • B. Projecte Singular de reactivació econòmica integral: reactivació econòmica integral; les empreses cooperatives promotores del projecte i, si escau, les altres persones jurídiques que hi participin, han de tenir una facturació conjunta superior als 2.000.000,00 d'euros anuals.
  • C. Projecte Singular d'alt impacte estratègic de l'economia social: projectes de creixement d'intercooperació o fusió que demostrin una rellevància estratègica de dimensionament i posicionament en el mercat de l'economia social. Facturació conjunta 20.000.000 €.
  • D. Grans projectes Singulars estratègics pel cooperativisme: nous projectes que tinguin incidència en el posicionament de l'economia social, que abastin tot el territori català. Projectes de: consum, distribució logística i producció o industrials.
  • E. Projectes Singulars de transformació i millora per a entitats de l'economia social i solidària: estimular i reforçar l'ocupació mitjançant la incorporació de noves línies de negoci o l'obertura de nous mercats.

 

Els projectes de les línies A, B, C, D han de ser promoguts i participats com a mínim per dues empreses cooperatives, i poden fer aliances amb d’altres entitats.
A la línia E s'hi poden presentar cooperatives, essent prioritaris els projectes que aprofundeixen en la digitalització i la innovació tecnològica, la distribució de productes als consumidors/ores de forma ecològica, el consum responsable, el reforçament de l'àmbit cultural i els projectes en l'àmbit de la cura de les persones.

 

TERMINIS, ÀMBIT TEMPORAL I SOL·LICITUD

  • El termini per presentar el formulari de sol·licitud de subvenció finalitzarà el 8 de juliol a les 15 h.
  • L'àmbit temporal de les accions objecte de la subvenció serà de l'1 de novembre de l'any de la convocatòria (2022) i fins al 31 d'octubre de l'any següent (2023).
  • L’inici dels projectes de tots els 5 eixos  ha de ser obligatòriament durant l’any 2022
  • Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió i de justificació de les subvencions s'han de formalitzar exclusivament per via electrònica a  Canal Empresa

 

Per més informació, us podeu adreçar al servei d’empresa de l’OPE: al correu empresa@manlleu.cat o per telèfon al 93 782 71 61.

equip

equip

Comparteix