15/3/2022

Projectes emprenedors: Mesdental SL

Telf: 931741446
Correu electrònic: mesdentaleg@hotmail.com
Activitat: Fabricació de pròtesis dentals.

Mesdental és un negoci que ha obert les portes recentment a Manlleu. Els dos professionals que l’integren, Guillem.Z.P i Eudald.B.A, com a socis fundadors, acumulen anys d’experiència com a tècnics superiors en el sector de producció de pròtesis dentals.

Aquesta expertesa i experiència aporten a Manlleu una oferta professional i que compleix amb els més alts estàndards de qualitat, estètica i precisió, sempre prioritzant l’obtenció dels millors resultats pels pacients. 

Mesdental s’adreça de forma específica a clíniques i professionals dentals així com a centres de salut que requereixin de la fabricació de pròtesis dentals. Esdevenint així, un proveïdor de proximitat a Manlleu i la comarca d’Osona.

L’empresa disposa de tots els equips reglamentaris adequats, qualificats i d’alta tecnologia, pel compliment d’un servei excel·lent i amb garanties que proporciona seguretat al client. Incorpora les noves tecnologies del sector: CAD (disseny assistit per ordinador) i CAM (fabricació assistida per ordinador). Aquesta tecnologia permet el disseny i fabricació de pròtesis dentals pel tractament d’implants dentals i de rehabilitacions odontològiques extremadament precises i de la més alta qualitat, reduint el marge d’error humà per tal d’aconseguir alts percentatges d’èxit en els tractaments que requereixen les peces artificials. 

La fabricació es realitza a partir d’una reproducció digital tridimensional de la boca, aconseguint així un millor ajustament de les rehabilitacions protètiques, suposant una innovació molt important en relació a l’odontologia convencional.

Fotomesdentaleg.jpg

Comparteix