26/5/2021

Actualització de la borsa de locals comercials lliures de Manlleu

Una instantània actualitzada que recull uns 70 locals comercials lliures distribuïts pels diferents barris de Manlleu

El Servei d’Empresa de l’OPE ja disposa de l’actualització del mapa específic referent a la borsa de locals comercials lliures de Manlleu, inclòs en el Manlleu Empreses.

Es pot consultar a l’adreça manlleuempreses.com i accedir al mapa titulat Borsa de locals comercials lliures. En aquest sentit es tracta d’una instantània actualitzada que recull els 70 locals comercials lliures distribuïts pels diferents barris de Manlleu.

Destacar que la major part dels locals es concentren a les zones amb més activitat comercial: 20 a Baix Vila, 16 al barri de l’Erm, 12 a Dalt Vila i 9 al barri de Vilamirosa.

Pel que fa a la superfície, predominen els locals amb una superfície compresa entre els 101 i 200 m2, que sumen un total de 30. 

El visor cartogràfic permet realitzar les cerques en funció de la superfície dels immobles, des de menys de 50 m2 fins a més de 400 m2, passant per diferents intervals de superfície. Així mateix, també es pot efectuar la cerca en base si els locals són de lloguer, venda o traspàs. Cada local mapejat té associada una fitxa descriptiva amb la informació més rellevant (superfície, contacte, observacions, telèfon i fotografia annexa) que en permet una fàcil lectura i interpretació.

Qualsevol persona o empresa que vulgui ampliar la informació respecte els locals buits pot posar-se en contacte amb el Servei d’Empresa de l’OPE, trucant al telèfon 93 782 71 61  o bé enviant un correu electrònic a empresa@manlleu.cat.

 

locals comerç.JPG

Comparteix