INICI / Fem Xarxa

18/9/2020

Empresa del mes: Ivan Noguera – Project Management with values

Sector / Activitat: Direcció de projectes industrials
Nombre de treballadors: 1
Data creació: novembre 2018.
ivan.noguera@enginyers.net | 618 54 83 53
linkedin.com/in/ivannogueraplans

Després de 10 anys exercint com a enginyer de manteniment i projectes a TMB (Transport Metropolità de Barcelona), i dos més com a Project Manager a Girbau, l’Ivan Noguera va decidir fer un pas endavant a nivell professional: fer-se autònom i exercir com a Project Manager (director de projectes), majoritàriament de equips industrials, tant a nivell nacional com internacional.

El perquè dedicar-se al Project Management com a autònom neix de la voluntat de gestionar el propi temps: “en el meu cas, només pilotant la meva carrera podia disposar d’una alta flexibilitat personal, i al mateix temps oferir aquesta mateixa flexibilitat als clients”. El motiu de treballar amb empreses per projectes, és fruit del pensament que no hi ha millor manera d’aprendre, i servir a les persones (i empreses), que, motivat per l’aprenentatge continu, fet indispensable per donar el millor d’un mateix. Però hi ha més, ja que també entra en joc un Networking col·laboratiu, recíproc i transversal que enriqueix a tots els implicats: “és així, com jo mateix i les empreses amb les que col·laboro, podem beneficiar-nos dels aprenentatges, saber fer, i experiència que transmeten altres col·laboradors.

PMWV, és l’acrònim de Project Management With Values. Segons noguera, tant o més important que el que fan, és el com: “em guien valors com la responsabilitat, l’honestedat, o l’entusiasme: aquesta és l’actitud i a el mateix temps millor bé de l’empresa”.

Segons Noguera, està parlant d’una visió humana de l’enginyeria “si a nivells de grans empreses es parla de Responsabilitat social corporativa, enfocant l’acció de l’empresa en la societat, en el meu cas, estaríem parlant de l’ètica en els negocis, enfocada al comportament individual com a directiu d’un projecte i de la pròpia empresa”.

El què està clar: “direcció de projectes coordinant recursos i mitjans per optimitzar temps, cost i qualitat, sempre gràcies a col·laboracions professionals amb empreses o institucions via ‘projectes’, els quals si suposen un repte estimulant per a les dues parts, millor!

Segons explica, el que aporta a Manlleu és “un enfocament nou de la direcció de projectes, més flexible, doncs es contracten els serveis per projectes, quan es necessiten, amb la agilitat i flexibilitat que això comporta. L’evolució natural de les empreses en aquest moment, consisteix en afinar estructures organitzatives i això si, mantenir el ‘core bussines’, alhora que externalitzar serveis més específics i especialitzats mitjançant la seva subcontractació”.

Quins són els seus projectes de futur? “Créixer en recursos per poder oferir el servei a més empreses. Especial interès en col·laboracions professionals amb empreses dedicades a les energies renovables. Donar la possibilitat a nous enginyers de fer-se a si mateixos, d’aprendre conjuntament donant la oportunitat a joves talents de treballar conjuntament.

 

Frontada targeta.png

Imatges relacionades

  • Foto Ivan Noguera Plans.jpg

Comparteix