INICI / Actualitat

27/3/2024

Comunicació d'activitat a efectes de la taxa de residus municipal

Cal que comuniquis a l'ajuntament si el teu establiment comercial no genera multiproducte o orgànica, és un magatzem, està tancat o tens gestor de residus propi

La taxa de residus comercial de Manlleu es compon d’una quota fixa (depèn de les característiques de l’activitat) i d'una part variable. La part fixa es pagarà l’1 de juliol d’enguany. La part variable, que es pagarà durant el primer trimestre de 2025, s'estableix en funció del volum i nombre de cubells de resta que tingui el negoci i de les aportacions d’orgànica i multiproducte que faci.

L’ordenança preveu els casos de comerços que no poden participar del porta a porta: locals tancats, locals amb ús de magatzem, locals que han fet un canvi d’ús, activitats que tenen gestor de residus propi i activitats que no generen multiproducte o orgànica. Tots aquests casos s’han de comunicar a l’ajuntament mitjançant els tràmits específics disponibles a la seu electrònica, al següent enllaç: Tràmits municipals (manlleu.cat).

Cal recordar que tots els establiments amb una tarifa comercial donada d’alta han de disposar del cubell de resta, a excepció d’aquells que hagin comunicat a l’ajuntament que el local és tancat o bé és un magatzem. Qui no ho comuniqui se li estimarà un volum de resta de 240 litres, equivalent a una quota variable de 480 €.

Aprofitem per a recordar que per qualsevol dubte, incidència sobre les taxes i la seva aplicació, o bé la necessitat o canvi de cubells els comerços poden adreçar-se a l’oficina Porta a Porta ja sigui presencialment, a través del telèfon exclusiu 630 026159 o mitjançant correu electrònic portaporta@manlleu.cat.

D'altra banda, des del servei d'OPE Empresa s'ajudarà les empreses a tramitar, si s’escau, les notificacions de canvi d’ús i activitat.

240319 taxa residus web.jpg

Documentació adjunta

Comparteix