INICI / Actualitat

8/2/2024

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya obre convocatòria per sol·licitar subvencions per a l’impuls del català en l’àmbit empresarial.

El Departament de Cultura, a través de la Secretaria de Política Lingüística, convoca una nova línia d’ajuts per promoure actuacions específiques per fomentar la llengua catalana en l'àmbit de l'empresa a Catalunya.

Les empreses podran sol·licitar els ajuts entre el 6 i el 21 de febrer, i hauran de dur a terme les accions objecte d’aquests ajuts dintre de l’any 2024.

Les bases d’aquestes subvencions especifiquen que aquesta línia d’ajuts van destinades a tres tipus d’actuacions. En primer lloc, l’elaboració d'un pla lingüístic d'empresa i la posada en marxa d'accions per a l'increment de l'ús del català en l'entorn laboral i per a l'oferta de productes i la prestació de serveis, a partir d'una anàlisi de la situació de la llengua i de necessitats identificades. En segon lloc, promou la incorporació del català en els productes i serveis de l'empresa, en activitats laborals i en documentació mercantil, laboral, de comunicació i màrqueting. I finalment, també inclou el foment del català en l'exercici professional, especialment les adreçades a personal amb coneixements bàsics de català, i que afavoreixin la interacció en aquesta llengua.

Les accions concretes poden ser de caràcter molt divers. Es poden dur a terme accions dirigides al personal de l’empresa, sobretot per a capacitar-lo per a l’atenció presencial i telefònica, tant amb formació formal com a partir d’aprenentatge informal, com el Voluntariat per la llengua o la creació d’altres espais de confiança. També es poden subvencionar accions sobre la documentació i l’etiquetatge, que inclouen des de manuals d’instruccions i informació de salut i seguretat per al client fins als tiquets de caixa i contractes. La catalanització de rètols i de la senyalització en els centres de treball també poden ser objecte d’aquestes subvencions.

Pel que fa als criteris de valoració, les bases estableixen que es tindran en compte tres paràmetres diferents: l’abast de les accions de foment, la qualitat del projecte i la capacitat d’impacte. Quant a l’abast, s’afavoriran els projectes que aconsegueixin una millora integral a partir d’una anàlisi acurada de la situació de la llengua catalana a l’empresa. La qualitat del projecte, per la seva banda, té en compte el disseny, la viabilitat del pla de treball, l’adequació del pressupost i el sistema d’avaluació dels resultats. Per últim, l’impacte del projecte valorarà la magnitud i rellevància del públic potencial del projecte, ja sigui intern –empleats– o extern –consumidors; la perspectiva de continuïtat de les mesures previstes, i la capacitat de transformar amb efectes duradors els hàbits, els coneixements o les actituds envers el català.

Català a l’empresa.

Trobareu més informació i l'accés al tràmit de sol·licitud a la nostra pàgina web al següent enllaç: Subvencions per a l’impuls de la llengua catalana en l’àmbit empresarial | Ajuntament de Manlleu

Impuls_llengua_catalana.jpg

Comparteix