INICI / Actualitat

31/1/2024

Balanç dels resultats de Proenergia durant el 2023

Fa quatre anys que es va iniciar el projecte Proenergia d’Osona amb l’objectiu de reduir la factura elèctrica de les empreses que en formen part. Els assessoraments realitzats tenen un impacte potencial important per les empreses a nivell quantitatiu aconseguint un estalvi i, a nivell qualitatiu, aconseguint un millor servei. L’any 2023 tanca amb bones xifres en els diferents serveis.

Optimització de la factura de l’electricitat

En aquest servei, s’analitzen els conceptes de la factura per detectar possibles millores, com en el preu del terme de l’energia. En el grup de compra conjunta, les 64 empreses participants, gaudeixen d’unes molt bones condicions econòmiques i de servei.

De l’anàlisi de les factures de 74 empreses que s’han interessat en aquest servei, se’n deriva un estalvi potencial total d’uns 100.000 € anuals, que representa de mitjana uns 1.400 € per empresa. El 92% d’empreses analitzades tenen un o més punts de millora en la contractació. Aquestes dades surten de sumar propostes de millora en el preu del terme de consum d’energia + preu terme potència + optimització potència contractada + penalització per energia reactiva + preu dels excedents de la fotovoltaica.

Servei de Gestor Energètic Compartit

El servei ajuda en la millora de la gestió energètica de l’empresa. L’estalvi potencial detectat en les 13 empreses del servei del gestor energètic compartit és de 94.000 € (amb una inversió inicial de 28.000 €). Amb les accions i millores que s’han implantat fins ara s’ha aconseguit un estalvi real de 55.000 €.

El pròxim divendres 16 de febrer, en el marc de les jornades tècniques FECS (Fira de l’energia i construcció sostenible de Vic), s’exposaran els resultats i millores qualitatives detectades en aquest servei.

Assessorament en autoconsum fotovoltaic

L’estalvi potencial que suposa fer una instal·lació d’autoconsum fotovoltaic en els 13 avantprojectes realitzats és de 105.000  € anuals (8.000 €/any de mitjana per empresa). Cal fer una inversió inicial d’un total de 747.000 € (37.000  € per empresa).

Les dades de valoració del servei són molt positives a escala quantitativa, ja que les empreses consultades han puntuat amb més de 4,5/5 l’atenció rebuda, la claredat i la utilitat de la informació traslladada en l’assessorament.

Aquest 2024 continuem amb l’assessorament per l’optimització de la factura de l’energia i també per la millora de la gestió energètica de les empreses.

Si vols més informació només cal que contactis amb l'OPE de Manlleu al telèfon 937827161 o bé a través del correu electrònic empresa@manlleu.cat 

proenergia.jpg

Comparteix