INICI / Actualitat

22/11/2023

Next Generation EU – Ajuts destinats al finançament de formació mitjançant microcrèdits

El Ministeri de Treball i Economia Social ha publicat la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, destinades al finançament del projecte “Finançament de formació (microcrèdits)”, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Els ajuts tenen per objecte el finançament d’accions per a la formació de persones treballadores ocupades i aturades mitjançant la realització d’accions de formació que, d’acord amb el seu perfil, es destinin a impulsar o millorar la seva carrera professional o la seva ocupabilitat, o permetin adquirir noves competències per a la transformació digital, verda i productiva.

S’estableixen dues línies de subvenció:

Línia A: Subvencions a persones ocupades o desocupades que hagin realitzat alguna de les formacions digitals, d'economia verda o productiva previstes en aquestes bases reguladores, tal i com s’estableixi en cada convocatòria.
Línia B: Subvencions a entitats que imparteixen formació per cada persona ocupada o aturada formada per la pròpia entitat en accions de formació referides als programes formatius, tal i com s’estableixi en cada convocatòria.

En tots els casos els destinataris últims d’aquestes accions formatives podran ser:

- Les persones ocupades que cotitzin a la Seguretat Social en concepte de formació professional. El personal al servei de les Administracions públiques podrà participar amb un límit màxim del 10% del total de persones participants en els accions formatives.
- Les persones ocupades adscrites al Sistema especial de treballadors per compte d’altri agraris.
- Les persones treballadores en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació als Serveis Públics d’Ocupació.
Les formacions objecte de la línia a) d’aquests ajuts es podran cursar des del dia 1 de gener de 2023 fins el dia 1 de setembre de 2024.  En tot cas hauran de finalitzar amb posterioritat a la publicació d’aquesta convocatòria (publicada el dia 21 de novembre de 2023).

En el cas de la línia b) les formacions es podran executar des de la data de notificació a les entitats beneficiaries de la resolució de concessió de l’ajut i fins el 15 de setembre de 2024.

Per a més informació: Ajuts destinats al finançament de formació mitjançant microcrèdits | Ajuntament de Manlleu

 

Microcredit.JPG

Microcredit.JPG

Comparteix