INICI / Actualitat

21/11/2023

Noves regles per reduir els costos de compliment fiscal a empreses a la UE

L’executiu de la Unió Europea impulsa un paquet d’ajudes a les pimes que recull reivindicacions històriques de Pimec i la Plataforma Multisectorial Contra la Morositat

La Comissió Europea aprovarà un paquet d’ajuts per a pimes que es plasmaran en l’anomenat SME Relief Package (Paquet d’Ajudes a les Pimes), que l’executiu comunitari ja ha presentat al Parlament Europeu i que es pretén que sigui aprovat a la primavera de l’any vinent.

Aquestes mesures s'afegeixen a l'entrada en vigor el pròxim 1 de gener del 2025 de la Directiva 2020/285, que preveu exemptar de l'impost sobre el valor afegit (IVA) les empreses amb una facturació anual de fins a 85.000 €

L’ SME Relief Package contempla les següents mesures:

- Termini màxim de pagament de 30 dies en les transaccions entre empreses. Es preveu aprovar un Reglament, que substituirà l’actual Directiva Europea de Morositat i, per tant, tindrà un caràcter immediat i directament aplicable a cada legislació nacional. La principal mesura consisteix en el fet que les empreses hagin de pagar en un màxim de 30 dies, en comptes de 60, tal com estava contemplat fins ara en l’actual Directiva. En el cas que les empreses no compleixin amb aquest termini, es generaran interessos de demora i compensacions de manera automàtica.

- Millora de l’accés de les pimes al finançament. S’incrementaran les dotacions per al programa InvestEU i per a l’European Innovation Council (EIC).

- Millora de l’accés de les pimes a la compra pública. Es crearan condicions especials per facilitar que les empreses de menor dimensió puguin tenir un millor accés a la compra pública amb la simplificació dels petits contractes i amb terminis ràpids de pagament. 

- Revisió de les obligacions d’informació i declaració a les pimes. La Comissió Europea pretén rebaixar les obligacions de les pimes a l’hora de declarar i informar. En aquest sentit, es preveu revisar la Directiva sobre Comptabilitat per apujar els llindars d’auditoria i rebaixar la freqüència dels informes al programa InvestEU. Així mateix, es potenciarà la declaració en línia.

- Garantir el principi de “pensar primer en petit”. La Comissió Europea vol incloure mecanismes automàtics per a garantir aquest principi en totes les regulacions, amb terminis d’aplicació més llargs per a les pimes en tota nova regulació.

- Suport a les pimes en tot el seu cicle de vida. La Comissió pretén millorar les condicions per a les pimes en tota la seva trajectòria. En altres mesures, es preveu facilitar la creació d’empreses en només tres dies, millorar les condicions fiscals per al traspàs d’empreses o simplificar i abaratir els processos d’insolvència de les empreses de menor dimensió. 

 

SME Relief Package

SME Relief Package

Comparteix