INICI / Actualitat

2/8/2023

Ajuts per al Pla Integral d’Impuls a l’Economia Social

El Ministeri de Treball i Economia Social ha aprovat les bases reguladores dels ajuts pel Pla Integral d’Impuls a l’Economia Social per a la Generació d’un Teixit Econòmic, Inclusiu i Sostenible.

Les convocatòries que es regeixin per aquesta ordre de bases s’atorgaran en règim de concurrència competitiva.  

Projectes subvencionables  

Podran ser objecte de subvenció la realització de projectes que s’englobin en algun dels següents programes: 

  • Programa 1: TRANSFORMA_ES. Projectes en matèria de generació i manteniment de l’ocupació d’empreses viables que estiguin travessant dificultats o sense relleu generacional actual o previsible, mitjançant la seva conversió en fórmules empresarials de l’Economia Social gestionades pels seus treballadors i treballadores. 
  • Programa 2: INICIATIVA_ES. Projectes de creació i consolidació d’entitats del teixit productiu de l’Economia Social amb caràcter innovador, incidint en el relleu generacional i en l’emprenedoria juvenil. 
  • Programa 3: IMPULSA_TEC. Projectes transformadors de suport a la modernització tecnològica de les empreses de l’Economia Social mitjançant la creació de plataformes digitals, l’automatització de processis i l’ús d’eines tecnològiques amb la finalitat de millorar el benestar de la ciutadania, especialment en zones rurals. 
  • Programa 4: ALIANZAS_ES. Projectes de promoció de xarxes de cooperatives, societats laborals i altres fórmules d’Economia Social acompanyada de mesures per a oferir nous serveis integrals a la societat 
  • Programa 5: SOSTENIBLE_ES. Projectes d’impuls de les transicions sostenibles i inclusives d’empreses de l’Economia Social i focalitzada en l’atenció de col·lectius en situació de vulnerabilitat. 

Entitats beneficiàries: 

Podran ser beneficiàries les entitats que s’englobin en alguna de les següents categories: 

  • Entitats representatives de cooperatives, de societats laborals, d’empreses d’inserció i de qualssevol altres entitats de l’Economia Social 
  • Entitats de l’Economia Social que realitzin actuacions en l’àmbit estatal 
  • Agrupacions d’entitats: Podran formar part d’aquestes agrupacions les entitats englobades en els dos apartats anteriors juntament amb les universitats, centres de recerca i les administracions de les comunitats autònomes, les entitats que integren l’administració local i el sector públic institucional.

20230726_economia-social.jpg_2127662475.jpg

Enllaços relacionats

Comparteix