INICI / Actualitat

12/12/2022

El dia 16 de desembre s'obre la convocatòria d'ajuts per a projectes de foment de l'economia circular

L'Agència de Residus de Catalunya (ARC) obre el divendres, 16 de desembre, nova convocatòria d'ajuts, adreçada a les empreses privades, pel foment de l'economia circular.

 

Aquesta línia de subvencions té com a objecte el foment de projectes per accelerar la transició cap a una economia circular a Catalunya, millorar l'eficiència en l'ús dels recursos materials i desacoblar el desenvolupament econòmic global del consum de recursos.

 

Poden optar a les subvencions  les empreses beneficiàries següents, sempre que tinguin com a mínim un establiment operatiu ubicat a Catalunya, que la/les actuacions principals objecte de la convocatòria es desenvolupin a Catalunya i que el projecte subvencionat redundi en benefici de l'establiment esmentat o en l'àmbit territorial de Catalunya:

 

  • Empreses privades (societats mercantils, autònoms/es, associacions i fundacions)
  • Organitzacions empresarials que tinguin com a finalitat representar els interessos d'un sector empresarial, sempre que siguin de naturalesa privada i amb personalitat jurídica pròpia, o sindicats.

 

Projectes elegibles. Què es pot presentar?

Línia A- Implementació nous projectes o serveis en el mercat

Línia B- Desenvolupament o testeig de nous productes o serveis

Línia C- Estudis sectorials/territorials del potencial d’economia circular

 

Categories de projectes per les classes A i B:

  1. Eco disseny de nous productes o serveis
  2. Nous models de negoci (servitització, economia col·laborativa)
  3. Reutilització, preparació per a la reutilització, manteniment i reparació de productes i d’altres vies per allargar la vida útil. Aprofitament alimentari.
  4. Sistemes de retorn de productes usats (take-back schemes).
  5. Remanufactura
  6. Simbiosi industrial

 

Quantia

L'import de l'ajut és d'un màxim del 75% de les despeses objecte de l'ajut per a microempreses i pimes, o del 50% si l'empresa beneficiària no és una microempresa o una pime.

L'import és d'un màxim de 60.000 euros per projecte en el cas de projectes de les classes A o B, i de 30.000 euros per projecte per a projectes de la classe C.

 

Termini

Del 16 de desembre de 2022 al 15 de febrer de 2023 (14h)

 

Ajuts economia circular

Ajuts economia circular

Comparteix