INICI / Actualitat

9/9/2022

Subvencions a l’emprenedoria femenina al sector digital

Polítiques Digitals impulsa l’emprenedoria femenina en l’àmbit tecnològic amb una línia de subvencions del Pla DonaTIC.

La iniciativa del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori s’emmarca en el Pla DonaTIC que fomenta l’apoderament de les dones i promou el lideratge femení en un àmbit clau com és el sector TIC a Catalunya.

El Govern va aprovar les bases reguladores d’una nova línia de subvencions per impulsar l’emprenedoria i el lideratge femení en l’àmbit digital. Les subvencions han d’ajudar a consolidar empreses emergents de base tecnològica fundades i liderades per dones, que estiguin en la fase inicial de la seva activitat empresarial. Recentment, s'han modificat aquestes bases reguladores per adaptar-les a la situació actual.

Aquesta línia d’ajuts s’emmarca en el Pla DonaTIC del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori.

En podran ser beneficiàries, les empreses establertes a Catalunya, que tinguin entre un any i cinc de vida des de la seva constitució i en les quals hagi participat com a mínim una dona a l’equip fundador i que actualment formi part de l’equip directiu.

La quantia de les subvencions atorgades serà d’un mínim de 15.000 euros i un màxim de 35.000 euros per projecte. Amb aquestes subvencions, es vol ajudar en la validació de la tecnologia i el model de negoci, en el llançament de nous productes al mercat o en la posada en marxa de projectes per accedir a rondes de finançament. També s’inclouen com accions subvencionables les actuacions necessàries per al desenvolupament del pla d’empresa com ara la creació de prototips, el disseny, la verificació del rendiment, les proves de producte, el desenvolupament de línies pilot i altres activitats destinades a la innovació per rebre finançament i accedir al mercat.

En la valoració dels projectes, es tindrà en compte la posició de lideratge de les dones en l’equip emprenedor així com el pla d’empresa presentat. També es valorarà que les empreses estiguin encapçalades per dones, que els òrgans de decisió i de direcció siguin paritaris i els plans de promoció del talent femení així com la innovació i l’impacte del projecte.

Urgència de talent femení al sector TIC

El Govern català està fermament compromès amb el suport i l’impuls de l’emprenedoria femenina en el sector TIC. En aquest sentit, s’està desplegant el Pla DonaTIC que busca apoderar les dones en l’àmbit tecnològic.

Les dades reflecteixen avui la baixa presència de les dones en l’àmbit digital. El ‘Baròmetre del sector tecnològic a Catalunya 2019’ alerta sobre la necessitat de més talent femení en el sector TIC. Les dones avui només ocupen el 8% de les posicions tècniques i especialitzades o alts càrrecs dins les companyies tecnològiques. De fet, només un 11% de les empreses del sector preveuen algun tipus de programa o política específica per contractar més dones.

Emprenedoria femenina

Emprenedoria femenina

Enllaços relacionats

Comparteix