INICI / Actualitat

31/8/2022

Mesures d’estalvi energètic aprovades pel Reial Decret-Llei 14/2022

El Govern estatal ha aprovat aquests darrers dies un Pla d’estalvi i gestió energètica en climatització amb la publicació del Reial Decret-Llei 14/2022 , d’1 d’agost, de mesures de sostenibilitat econòmica en l’àmbit del transport, en matèria de beques i ajuts a l’estudi, així com de mesures d’estalvi, eficiència energètica i de reducció de la dependència energètica del gas natural, per a reduir el consum.

Aquest mesures han entrat en vigor el dia 10 d'agost. Les mesures adoptades pretenen reformar el mercat elèctric per a buscar una major independència en els preus i delimitar les emissions de CO₂. El Pla estarà vigent fins a l'1 de novembre de 2023La normativa afecta principalment als organismes de l'Administració, als transports públics, als centres de treball de totes les empreses, els comerços i els negocis de cara al públic. Aquestes són les principals mesures del Reial decret llei 14/2022:

Estalvi en edificis públics i espais comercials, d'oci i transport:

-Mantenir les temperatures de calefacció i refrigeració a 19 i 27 °C, respectivament.

-Mostrar en cartells o pantalles les mesures d'estalvi obligatòries, així com altres opcionals adoptades.

-Instal·lar, abans del 30 de setembre, tancaments automàtics a les portes d'accés per a evitar el balafiament per pèrdues a l'exterior.

-Apagar les llums dels aparadors i dels edificis públics desocupats a partir de les 22.00 hores.

-Aquells immobles que hagin passat la inspecció d’eficiència energètica abans de l’1 de gener de 2021 hauran de sotmetre’s a una revisió extraordinària abans del 31 de desembre.

Foment d'energies renovables:

-S’acceleren les contractacions del sector públic relatives a la millora energètica dels seus edificis i s’agilitzen les tramitacions de les xarxes i infraestructures elèctriques i es facilita la injecció de gasos renovables en la xarxa de gasoductes,  potenciant l’emmagatzematge i l’autoconsum.

-D’altra banda, la nova norma inclou també mesures per a substituir els combustibles fòssils per renovables. Entre elles destaca l’acceleració de les tramitacions de les xarxes elèctriques, disminuint els requisits, especialment en el cas de les infraestructures de transport i de les considerades singulars, com les interconnexions entre les illes, que corresponen a Xarxa Elèctrica d’Espanya, amb 350 milions en ajudes i arrenca l’actualització del Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima amb una consulta pública prèvia.
-S’habilita un procediment administratiu perquè les instal·lacions de producció de gasos renovables, com el biogàs, biometà o l’hidrogen, es puguin connectar a la xarxa de gasoductes de transport i distribució, de manera que vagin desplaçant al gas d’origen fòssil.

Mesures per al transport

-Impulsar el transport públic mitjançant la gratuïtat dels títols multiviatge dels trens de servei públic de Rodalia, Rodalies i Mitjana distància operats per Renfe entre l'1 de setembre i el 31 de desembre de 2022.

-Ajudes directes al transport de mercaderies per carretera i de passatgers.

-En el transport aeri, s'elimina l'obligació de les restriccions de la pandèmia per a agilitar l'operativa en els aeroports.

Es recomana el teletreball* en administracions públiques i grans empreses, per a estalviar en el desplaçament i el consum tèrmic dels edificis. *Respecte al teletreball, recordem que existeix una regulació específica (RD Llei 28/2020) i per tant la seva implementació s’ha de fer atenent a aquesta norma i el seu desenvolupament a través de la negociació col·lectiva.

Quins llocs estaran exempts d'aplicar el control de temperatura?

S'aplicaran excepcions en llocs en els quals les condicions siguin necessàries per a garantir la seguretat dels treballadors i els que justifiquin la necessitat de tenir unes determinades condicions ambientals.

Entre aquests llocs es troben centres sanitaris, educatius, perruqueries i gimnasos. Tampoc serà aplicable a l'interior de trens, avions o vaixells, ni a les habitacions dels hotels, que són de regulació privada. 

estalvi energètic.jpg

Documentació adjunta

Comparteix