15/10/2020

180.000 € en ajuts a empreses afectades per la crisi de la Covid-19

L’Ajuntament de Manlleu obre una nova convocatòria de subvencions amb 2 línies d’ajuda per les empreses, professionals, autònoms i associacions empresarials sense finalitat de lucre de Manlleu.

S'ha obert el període de sol·licitud dels ajuts convocats per l’OPE Manlleu dins del Pla de Reactivació Municipal de Manlleu 2020 per tal d’ajudar a les empreses de Manlleu afectades per la crisi de la Covid-19. Ja s'han publicat les bases de les ajudes al DOGC i per tant ja es poden tramitar a través del portal de tràmits de l'ajuntament:

Les primera línia d’ajuda és la mateixa que ja es va obrir el passat mes d’abril de subvencions directes a empreses, professionals i autònoms que a causa de la crisi provocada per la COVID-19 van patir una caiguda d’ingressos, d’activitat i, en conseqüència, de facturació. Els imports subvencionables en aquesta línia van dels 300 als 1000 euros en funció de la puntuació rebuda.

La segona línia va destinada a empreses i persones autònomes que han realitzat noves inversions. Aquesta convocatòria vol ajudar a cobrir les despeses necessàries i els projectes d’inversions que empreses i persones autònomes han hagut de realitzar o estan realitzant per adaptar-se a les noves necessitats i exigències de la situació actual, derivada de la crisi per la Covid-19. En aquest cas, l’import de la subvenció serà com a màxim el 80% dels costos presentats en el projecte, amb un import màxim de subvenció de 5.000 €.


Pla de Reactivació Municipal de Manlleu 2020 - 2a Fase. Poden sol·licitar-la aquelles empreses, autònoms i professionals que han dut a terme o porten a terme iniciatives per mantenir, fomentar i potenciar l’activitat econòmica del municipi i que han patit una reducció d’un mínim del 25% de la seva facturació (comparant els ingressos de l’abril del 2019 amb els de l’abril del 2020) com a conseqüència dels efectes del coronavirus i no hagin ja rebut subvenció a la convocatòria anterior.

TERMINIS

Les sol·licituds es poden demanar a partir de divendres 16 d’octubre (o en la data de publicació al DOGC) a través del portal de tràmits de l’Ajuntament. Els ajuts s’atorgaran fins a esgotar l’import total destinat de 50.000 euros o bé en data de 15 de novembre de 2020.

La quantia de la subvenció serà una única quantitat segons els trams de puntuació assolida en els dos criteris puntuables:

 1. Si la puntuació és de 26 a 35 punts: 1.000 €
 2. Si la puntuació és entre 16 i 25 punts: 600 €
 3. Si la puntuació és entre 10 i 15 punts: 300 €

ELS CONCEPTES I PROJECTES SUBVENCIONABLES són els següents:

 • El manteniment dels locals comercials, de serveis i centres de treball amb activitat empresarial. Aquest concepte es justifica per la importància per la vida de la ciutat de tenir locals comercials i de serveis en concret i espais amb activitat econòmica en general per la qualitat de vida i el benestar de la ciutadania, pel valor social que suposen. 
 • Les campanyes de promoció, de màrqueting i de difusió de les activitats empresarials del municipi. 
 • El foment de noves activitats i nous serveis de les empreses i d’inversions realitzades per dur-les a terme: promoció de la venda online i de les noves tecnologies en l’activitat empresarial, la creació de manteniment i impuls de nous serveis (serveis a domicili per exemple)
 • La creació de nous productes o bé inversions fetes amb l’objectiu d’oferir nous productes fruït de l’adaptació de l’empresa a les noves necessitats detectades o sorgides en el moment actual.
 • Qualsevol altra activitat, servei o inversió que doni resposta a l’objecte de la convocatòria

Pla de Reactivació Municipal Manlleu 2020 - NOVES INVERSIONS

Subvencions directes per empreses, professionals, autònoms i associacions empresarials sense finalitat de lucre de Manlleu més afectats per la crisis del COVID-19. Aquesta convocatòria de subvencions va destinada a cobrir les despeses necessàries i els projectes d’inversions per a la reactivació de l’activitat empresarial del municipi.

El teixit empresarial ha de fer un esforç important per adaptar-se a la nova situació generada a causa de la COVID19, de manera que, moltes empreses han de reinventar-se o en cas contrari poden arribar a desaparèixer.

Poden sol·licitar-la aquelles empreses, associacions, autònoms i professionals que han dut a terme o preveuen dur a terme iniciatives per mantenir, fomentar i potenciar l’activitat econòmica del municipi o aquelles persones emprenedores que han invertit en la creació de noves empreses dins del següent període: a partir del 14 de març de 2020 i abans de la data de justificació (30/11/2020), les persones beneficiàries detallades anteriorment.

TERMINIS

Les sol·licituds es poden demanar a partir de divendres 16 d’octubre (o en la data de publicació al DOGC) a través del portal de tràmits de l’Ajuntament. Els ajuts s’atorgaran fins a esgotar l’import total destinat de 130.000 euros o bé en data de 15 de novembre de 2020.

L’import de la subvenció serà com a màxim el 80% dels costos presentats en el projecte, amb un import màxim de subvenció de 5.000 €.

ELS CONCEPTES I PROJECTES SUBVENCIONABLES són els següents:

 • El foment de noves activitats i nous serveis de les empreses i d’inversions realitzades  per dur-les a terme: promoció de la venda en línia (e-commerce) i de les noves tecnologies en l’activitat empresarial, la creació de manteniment i impuls de nous serveis (serveis a domicili per exemple).
 • La creació de nous productes o bé inversions amb l’objectiu d’oferir nous productes (que fins ara no feia l’empresa, habitualment) fruit de l’adaptació de l’empresa a les noves necessitats detectades o sorgides en el moment actual.
 • La implementació de tecnologia com a suport de l’activitat empresarial.
 • Inversions en eficiència energètica o de millora de la sostenibilitat.
 • L’adopció de noves formes de treball com ara el teletreball.
 • L’obtenció de certificacions sanitàries i de qualitat.
 • Inversions realitzades per a la creació d’una nova empresa.
 • Les activitats que efectuïn les associacions sense ànim de lucre que treballen per la reactivació econòmica de Manlleu.
 • Qualsevol altra activitat, servei o inversió que doni resposta a l’objecte de la convocatòria

 

manlleu g.jpg

Àudio adjunt

 • Entrevista Eudald Sellarès - A Manlleu Fem Xarxa

Comparteix