8/7/2022

Ajuts de fins a 5.000€ per al manteniment de l'ocupació

La Generalitat de Catalunya ha obert convocatòria de subvenció de fins a 5.000€ per a autònoms, microempreses, cooperatives i societats laborals en la iniciativa “Nous projectes territorials per al reequilibri i l’equitat. Emprenedoria i microempreses"

La Generalitat de Catalunya ha obert convocatòria de subvencions en la iniciativa “Nous projectes territorials per al reequilibri i l’equitat. Emprenedoria i microempreses” amb l’objectiu del manteniment de l'ocupació durant un període mínim de sis mesos de les persones treballadores contractades per microempreses i persones treballadores autònomes, així com el de les persones sòcies-treballadores d'empreses d'emprenedoria col·lectiva, i realització d'una acció formativa per facilitar la transició productiva de la seva activitat cap a dues línies possibles:

- Línia 1: transició productiva de la seva activitat cap a l’economia verda

- Línia 2: transició productiva de la seva activitat cap a l’economia digital

La data màxima de presentació de sol·licituds és fins el proper 27 de juliol de 2022.

Beneficiaris:

Les persones treballadores autònomes i les microempreses, sigui quina sigui la seva forma jurídica, incloses les comunitats de béns, les associacions i fundacions amb activitat econòmica, que tinguin entre 1 i 5 treballadors assalariats en el moment de sol·licitar l'ajut, que tinguin almenys un centre de treball a Catalunya i que el volum de negoci anual de l’any 2020 no sigui superior a 2 milions d'euros.

Les cooperatives i les societats laborals que tinguin fins a 5 socis treballadors en el moment de sol·licitar l'ajut, que tinguin almenys un centre de treball a Catalunya i que el volum de negoci anual de l’any 2020 no sigui superior a 2 milions d’euros. En el cas de les cooperatives, han d'haver optat per la modalitat d'assimilats a persones treballadores per compte d'altri, als efectes de la Seguretat Social.

En tots els casos, la data d’inici de l’activitat ha de ser anterior o igual a l’1 de desembre de 2020.

Les entitats beneficiàries de l’ajut es comprometen a:

  • El manteniment de l'ocupació de les persones treballadores assalariades en el centre o centres de treball ubicat/s a Catalunya durant un període mínim de sis mesos des del moment en què sol·licita l'ajut. En el cas de les cooperatives o societats laborals, han de mantenir durant el mateix termini les persones sòcies treballadores que estiguin en alta en el centre o centres de treball ubicat/s a Catalunya a comptar des del dia en què sol·liciten l'ajut.
  • La persona física o jurídica beneficiària ha de dur a terme una actuació que contribueixi a la transició de la seva activitat cap a una economia verda o que contribueixi a la seva transformació digital, en funció de la línia d’ajut sol·licitada, que s’haurà de realitzar en el termini de 6 mesos a comptar des de l’endemà de la notificació de l’atorgament de l’ajut.

Aquestes formacions podran ser realitzades per:

- En cas d’autònoms: La persona treballadora autònoma que rep l’ajut.

- En cas de microempreses: qualsevol de les persones sòcies de l’empresa que rep l’ajut.

- En cas de cooperatives o societats laborals: qualsevol de les persones sòcies.

 

 

towfiqu-barbhuiya-joqWSI9u_XM-unsplash.jpg

Documentació adjunta

Comparteix