30/6/2022

Ajuts per a la implantació d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques

El Consell de Ministres, ha aprovat un Reial decret pel qual s'aprova la concessió directa d'ajudes per a la implantació d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l'economia, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). La convocatòria a Catalunya encara està pendent.

 

Projectes subvencionables

Les ajudes s'executaran a través de dos programes d'incentius: el primer, dirigit a sectors de l'economia; i el segon, al sector públic, i permetran la posada en marxa d'instal·lacions d'energia solar tèrmica, geotèrmia, energia ambient (aerotèrmia i hidrotèrmia), biomassa o microxarxes de calor i fred de menys d'1 MW de potència.

Entre les actuacions subvencionables es troben aplicacions per a la producció de fred i/o calor en edificis (aigua calenta sanitària i climatització) o en processos industrials (neteja, assecat, banys tèrmics per a tractament de superfícies, serveis de bugaderia, rentat de vehicles, pasteurització i conservació de productes peribles, climatització de naus d'ús industrial, bestiar i hivernacles, etc).

Entre els costos subvencionables s' inclouen, entre d'altres, la inversió en equips i materials, els costos d' execució de les obres o els sistemes de control i monitoratge tant de la producció com de la demanda d'energia tèrmica, així com obres civils necessàries per a l'execució dels projectes.

L'ajut atorgat cobrirà el 70% d' aquests costos en el sector públic i fins al 45% en el cas de petites empreses, i en ambdós àmbits s'incrementarà en un 5% en zones de repte demogràfic: municipis de fins a 5.000 habitants i municipis no urbans de fins a 20.000 habitants amb nuclis de població de menys de 5.000 habitants.

Atès el caràcter incentivador del programa, només s'admetran actuacions iniciades amb posterioritat a la data de registre de la sol·licitud de l'ajut o de la seva publicació al BOE, quan es tracti del sector públic.

Energia.jpg

Documentació adjunta

Comparteix