12/3/2021

Llei de facilitació de l'activitat econòmica

La llei pretén facilitar els tràmits a projectes d'emprenedoria que vulguin donar-se d'alta d'activitat davant l'ajuntament

El passat 18 de desembre es va aprovar la Llei de facilitació de l'activitat econòmica. Que pretén facilitar els tràmits dels emprenedors que vulguin donar-se d’alta de l’activitat davant l’Ajuntament. Conté accions concretes de simplificació, tramitació i relació entre el titular de l'activitat, el tècnic i l'administració pública.

Aquesta Llei va un pas més en el model FUE, i de l’establert prèviament per la Llei 16/2015, de simplificació administrativa, afavorint que aquesta relació de les empreses i els autònoms amb l’administració sigui digital i regulant totes les activitats econòmiques, no tan sol les innòcues i de baix rics, a través del règim de comunicació. Sota el règim de comunicació, en funció de l’activitat i de la dimensió o capacitat dels establiments, en alguns casos únicament caldrà incorporar un certificat tècnic; i, en d’altres, s’aportarà també un projecte tècnic amb una descripció tècnica més acurada del compliment normatiu d’aquesta activitat, per tal de protegir l’interès general.

A partir del dia 20 de gener de 2021 les fitxes i formularis FUE han canviat part de la seva informació per adaptar-se a l’entrada en vigor de la llei. La norma inclou mesures per reduir les càrregues burocràtiques, minimitzant la intervenció administrativa.

Els formularis de Declaració responsable i Comunicació prèvia d’obertura existents, a partir d’ara es diran :

  1. Comunicació d’inici i modificació substancial d’activitat en un establiment amb certificat tècnic (abans Declaració responsable d’obertura). La persona interessada posa en coneixement de l'ajuntament l'inici o modificació substancial d'una activitat econòmica de les incloses en l'annex de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica (vegeu columna corresponent a "Certificat tècnic"), i hi adjunta el certificat tècnic acreditatiu del compliment dels requisits necessaris que estableix la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat.

Es podran legalitzar modificacions substancials de l'activitat, mitjançant la presentació del mateix formulari de Comunicació d'inici d'activitat en un establiment amb certificat tècnic marcant la casella de modificació i incloent el certificat tècnic.

  1. Comunicació d’inici i modificació substancial d’activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat (abans Comunicació prèvia d’obertura). La persona interessada posa en coneixement de l'Ajuntament l'inici o modificació substancial d'una activitat econòmica de les incloses en l'annex de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica (vegeu columna corresponent a "Projecte tècnic + certificat tècnic"), i hi adjunta el projecte i certificat tècnics acreditatius del compliment dels requisits necessaris que estableix la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat.

Per què la comunicació sigui vàlida és obligatori fer efectiu el pagament de la taxa de serveis de legalització de les activitats i instal·lacions i de serveis ambientals. L'autoliquidació forma part de la tramitació telemàtica del formulari.

 

Els tràmits els podeu fer a través de la pàgina web de l’Ajuntament de Manlleu en l’enllaç següent:

Tràmits municipals (manlleu.cat)

tràmit.jpg

Comparteix