Programació Neurolingüística (PNL)

Objectiu general:
- Obtenir els aprenentatges més precisos per a la detecció i modificació de patrons en les relacions i
experiències humanes.


Objectius específics:
- Aprendre a gestionar recursos davant dificultats relacionals i situacionals.
- Treballar amb eines de PNL per incrementar la comunicació, la relació d'ajuda, la creativitat i
l'excel·lència personal i professional (disseny d'objectius-metes).

 

Continguts:

1. Que és PNL?
1.1. Pressupostos bàsics de la PNL
1.2. Què és el mapa?
1.3. Disseny i consecució d'objectius
1.4. Calibratge i agudesa sensorial
1.5. Experiència sensorial versus al·lucinació (afirmacions i interpretacions)
1.6. Nivells de competència en l'aprenentatge
1.7. Comunicació verbal, no verbal i metafòrica
1.8. Submodalitats pel canvi
2. Sobre comunicació
2.1. La comunicació humana
2.2. Construccions lingüístiques. Meta-model.
2.3. Sincronia i rappot
2.4. Acompanyament verbal i no verbal
2.5. Coherència – incoherència
2.6. La reformulació
2.7. Triple posició perceptiva
2.8. Sistemes representacions
3. Sobre la relació d’ajut 3.1 Triple posició perceptiva
3.2. Polaritats. Exercici per integrar contradiccions

3.3. La comunicació en la relació d ajuda moderna
3.4. Abordatge de conflictes interpersonals.
4. Sobre excel·lència personal
4.1. Jerarquia de valors
4.2. Condicions de bona formulació i realització d'objectius
4.3. Nivells neurològics
4.4. Estratègia de creativitat
4.5. Ecologia de vida


Dates:del 11 de març al 20 de maig de 2021 Horari:dijous de 17h a 20h Adreçat a:Prioritàriament a persones treballadores amb places per a persones en situació d'atur

Comparteix