Aquest informe està basat en la metodologia www.outreachtool.com, concebuda per generar estratègies i plans de comunicació de manera oberta, senzilla, intuïtiva i àgil, realitzada sota una campanya de crowdfunding en www.goteo.com.

En aquest informe es desgranen els aspectes a tenir en compte a l'hora de desenvolupar les accions d'OPE Manlleu, per planificar i desenvolupar una estratègia de màrqueting públic amb dos objectius bàsics:

  • Implementació a través d'un calendari d'accions de diferents tàctiques destinades als agents (audiència) determinats en aquest projecte.

  • L'augment del grau de coneixement