L'Oficina de Promoció Econòmica (OPE) ha elaborat un pla d'oportunitats i viabilitat d'innovació pública per a la gestió del desenvolupament econòmic local i de l'ocupació. 

La creació d'espais d'innovació pública i oberta (Espais de trobada d'agents socials, econòmics, administració pública, grups d'interès, líders d'opinió, ciutadans...) sumats a la transformació del model de gestió de l'OPE contribuirà a un sòlid desenvolupament local. L'important no es troba en una acció puntual sino en crear unes condicions perdurables i adaptables que siguin capaces de donar resposta a les necessitats de cada moment. Revitalització d'un model de desenvolupament local de Manlleu (Augmentar la cobertura de serveis, Innovar serveis, Comunicar
millor, Qualitat de l'experiència laboral, Espais d'oportunitats, Xarxa de Relacions, creació de condicions òptimes per al desenvolupament, qualitat de vida, benestar a les persones, oportunitats empresarials, cooperació publico-privada, apoderament de la ciutadania i empresarial, posada en valor de la pluralitat dels agents implicats ... ) constitueix en última instància l'horitzó que guiarà aquest projecte.