El present document pauta, estructura i descriu polítiques i accions a executar a Manlleu durant el període 2016-20 i és, en ell mateix, l’eina que ha de permetre afrontar amb rigor, organització i legitimitat els reptes d'impregnar en els joves un esperit més emprenedor i facilitar que noves idees es converteixin en nous negocis. Entès així, el Pla de Foment de l'Emprenedoria Juvenil no només constitueix un compendi d’actuacions de cara al futur, sinó també un compromís sincer amb el benestar i la qualitat de vida dels joves de Manlleu.