Calendari oficial de festius 2022

1 de gener Any nou

6 de gener Reis

28 de febrer (festa local)

14 d'abril (festa local) Dijous Sant

15 d'abril Divendres Sant

18 d'abril Dilluns de Pasqua Florida

6 de juny Dilluns de Pasqua Granada

24 de juny Sant Joan

15 d'agost Assumpció

12 d'octubre Festa Nacional d'Espanya

1 de novembre Tots Sants

6 de desembre Dia de la Constitució

8 de desembre La Immaculada

26 de desembre Sant Esteve

Festius d'obertura comercial autoritzada 2022

2 i 9 de gener

28 de febrer

14 d'abril

6 i 26 de juny

15 d'agost

6, 8 i 18 de desembre

Calendari oficial de festius 2023

6 de gener (divendres)

6 d’abril (Festa Local-Dijous Sant)

7 d'abril (divendres)

10 d'abril (dilluns)

1 de maig (dilluns)

29 de maig (Festa Local-Segona Pasqua)

24 de juny (dissabte)

15 d’agost (dimarts)

11 de setembre (dilluns)

12 d'octubre (dijous)

1 de novembre (dimecres)

6 de desembre (dimecres)

8 de desembre (divendres)

25 de desembre (dilluns)

26 de desembre (dimarts)

Festius d'obertura comercial autoritzada 2023

8 de gener

6 d'abril

25 de juny

12 d'octubre

26 de novembre

6, 8, 17, 24 i 31 de desembre