INICI / Mentoria participativa en la recerca de feina

Vols ser mentor/a?

Busquem persones que tinguin temps i motivació per acompanyar persones en el seu procés de recerca de feina i consolidació del seu lloc de treball.

 

El projecte Mentoria participativa en la recerca de feina té com a eix central l’acompanyament individualitzat en el procés d’aquesta cerca. S’entén com a mentoria el procés d’acompanyament i d’apoderament de les persones per assolir uns objectius acordats entre persones mentores i mentorades. I en aquest projecte, el treball conjunt per tal d’aconseguir l’èxit laboral. La persona mentora, des de la seva experiència i vivències personals, donar suport a la persona en el procés de recerca de feina i acompanyament en l’adaptació i consolidació del nou lloc de treball.

La persona en cerca de feina compta, d'una banda, amb el suport del personal de l'OPE Feina. De l'altra també disposa d’una persona referent que, de forma voluntària i com a participant del programa Temps x Temps, s’interessa per la seva situació personal i professional i l'acompanya en les seves necessitats i inquietuds. 

Les persones mentores i mentorades acorden una trobada setmanal de dues hores per cercar de manera dinàmica i activa ofertes laborals que puguin encaixar amb les necessitats i perfil de la mentorada i altres necessitats que puguin sorgir. La seva relació es caracteritza per l’exclusivitat que s’ofereixen l’una a l’altre, de manera que la persona que cerca feina té la possibilitat d’establir una relació i vincle personalitzat amb la persona que l'acompanya.

L’execució d’aquest projecte comporta un win-win per a tots els agents participants.

 

Què hi guanyen les persones mentores?

Conèixer la realitat de les persones que cerquen feina.

Conèixer noves realitats socials, del territori i identitàries

Crear nous vincles socials.

Adquirir noves habilitats i competències.

 

Què hi guanyen les persones mentorades?

Tenir un acompanyament més constant i estret orientat a la recerca de feina, manteniment i/o canvi professional.

Ampliar el seu capital social, la seva xarxa de relacions.

Ampliar el coneixement del territori i la seva activitat econòmica.

Acompanyament emocional i competencial

En alguns casos, millora de la seva competència lingüística.

 

Què hi guanya el programa Temps X Temps?

Ampliar la borsa de persones inscrites.

Augmentar el perfil de participants més joves al programa.

Afavorir una relació propera i de xarxa entre les persones participants.

sq.PNG

Si t’interessa viure aquesta experiència omple el següent formulari i ens posem en contacte amb tu el més aviat possible o bé contacta amb l'OPE

Omple les teves dades 

  • * Camps obligatoris

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Ajuntament de Manlleu, CIF P0811100G, amb adreça plaça Fra Bernadí, 6, tel. 938506666, protecciodedades@manlleu.cat . Pot contactar amb el Delegat de protecció de dades (DPD) per mitjà de l’adreça dpd@manlleu.cat

Amb quina finalitat tractem les dades personals?

Les dades obtingudes en el procediment d’inscripció que s’obtinguin en la prestació del servei es tractaran només per a la finalitat de la sol·licitud

Quina és la legitimació per al tractament de les dades?

El tractament de les dades es porta a terme per a la prestació dels serveis en compliment d’una missió d’interès públic.

A qui es comuniquen les dades?

Les dades no es comuniquen a terceres persones.

Quant de temps conservarem les dades?

Les dades personals es conservaran durant el temps necessari per oferir el servei. S’eliminaran seguint el procediment reglamentari que regeix per a les administracions públiques.

Quins drets existeixen en relació al tractament de les dades?

Qualsevol persona té el dret a saber d’on s’han obtingut les dades, en el cas que no s’hagin proporcionat directament, la finalitat a les que es destinen i les cessions que s’hagin efectuat o es prevegin efectuar. De manera general les lleis reconeixen a les persones interessades el dret a accedir a les seves dades, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o sol·licitar-ne la supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir i no hi hagi obligació de conservar-les. En determinades circumstàncies els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, dret que li atorga el control d’aquestes dades principalment de cara a corregir tractaments inadequats i presentar reclamacions en defensa dels seus drets.

Com es poden exercir o defensar els drets?

Podeu consultar tota la informació a  http://www.manlleu.cat/protecciodades