Eines i recursos

Recomanacions per gestionar l’impacte de la COVID-19 en el mercat laboral des de la perspectiva de gènere

La Comissió d'Igualtat i del Temps de Treball de Consell de Relacions Laborals proposa abordar l'impacte de la pandèmia en el mercat de treball prenent en consideració les desigualtats entre homes i dones.

A proposta de la Direcció General d'Igualtat es va incorporar una actuació amb l'objectiu de consensuar unes recomanacions per a la sortida de la crisi causada per la pandèmia que prenguessin en consideració les desigualtats preexistents entre homes i dones i també l'impacte diferenciat que han patit.

Consulteu el document

Formulari de consulta

Contacta amb nosaltres per fer les teves consultes o per fer orientació en temàtica d'igualtat de gènere al treball. Omple el següent formulari i una tècnica d'igualtat et respondrà.

 

  • * Camps obligatoris

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Ajuntament de Manlleu, CIF P0811100G, amb adreça plaça Fra Bernadí, 6, tel. 938506666, protecciodedades@manlleu.cat . Pot contactar amb el Delegat de protecció de dades (DPD) per mitjà de l’adreça dpd@manlleu.cat

Amb quina finalitat tractem les dades personals?

Les dades obtingudes en el procediment d’inscripció que s’obtinguin en la prestació del servei es tractaran només per a la finalitat de la sol·licitud

Quina és la legitimació per al tractament de les dades?

El tractament de les dades es porta a terme per a la prestació dels serveis en compliment d’una missió d’interès públic.

A qui es comuniquen les dades?

Les dades no es comuniquen a terceres persones.

Quant de temps conservarem les dades?

Les dades personals es conservaran durant el temps necessari per oferir el servei. S’eliminaran seguint el procediment reglamentari que regeix per a les administracions públiques.

Quins drets existeixen en relació al tractament de les dades?

Qualsevol persona té el dret a saber d’on s’han obtingut les dades, en el cas que no s’hagin proporcionat directament, la finalitat a les que es destinen i les cessions que s’hagin efectuat o es prevegin efectuar. De manera general les lleis reconeixen a les persones interessades el dret a accedir a les seves dades, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o sol·licitar-ne la supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir i no hi hagi obligació de conservar-les. En determinades circumstàncies els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, dret que li atorga el control d’aquestes dades principalment de cara a corregir tractaments inadequats i presentar reclamacions en defensa dels seus drets.

Com es poden exercir o defensar els drets?

Podeu consultar tota la informació a  http://www.manlleu.cat/protecciodades