Recomanacions per gestionar l’impacte de la COVID-19 en el mercat laboral des de la perspectiva de gènere

La Comissió d'Igualtat i del Temps de Treball de Consell de Relacions Laborals proposa abordar l'impacte de la pandèmia en el mercat de treball prenent en consideració les desigualtats entre homes i dones.

A proposta de la Direcció General d'Igualtat es va incorporar una actuació amb l'objectiu de consensuar unes recomanacions per a la sortida de la crisi causada per la pandèmia que prenguessin en consideració les desigualtats preexistents entre homes i dones i també l'impacte diferenciat que han patit.

Consulteu el document