L’oficina d’estalvi i eficiència energètica de Manlleu es crea a l’octubre de 2019 com un servei dirigit a garantir els drets del consumidor referents a l’estalvi energètic, detecció i reducció de riscos en matèria d’eficiència energètica i d’atenció a les situacions de pobresa energètica, així com el suport i acompanyament en la tramitació de bons socials i altres accions per evitar els talls de subministraments bàsics als ciutadans i ciutadanes del municipi.

El febrer del 2020 aquesta oficina amplia el seu àmbit d’atenció a Osona Nord, que inclou els municipis de Manlleu, Torelló, Sant Pere i Sant Vicenç de Torelló.

A Catalunya, la crisi econòmica dels darrers anys ha tingut un fort impacte i propiciat noves situacions de vulnerabilitat econòmica  que afecten directament a les despeses bàsiques de la llar, com son els subministraments d’aigua, llum i gas o altres fons de calor.

Per altra banda, l’avenç en polítiques de sostenibilitat energètica i canvi climàtic ha anat evolucionant en els darrers anys, desenvolupant-se l’any 2008 un Pacte d’alcaldes i alcaldesses per una energia sostenible local, fonamentats a Manlleu, en un primer Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES). Aquest pla va estar actualitzat l’any 2016 en un nou Pla d’eficiència energètica i sostenibilitat de Manlleu, vigent en l’actualitat, i que recull diferents accions.

Emmarcada dins aquest pla, es crea l’Oficina d’Estalvi i Eficiència Energètica que té per objectius:

  • Incrementar l'assessorament i la informació de la ciutadania en general.
  • Disminuir el consum energètic i l'import de les factures de les llars en situació de vulnerabilitat.
  • Millorar l'eficiència energètica de les llars.
  • Informar a la ciutadania sobre els seus drets, recursos disponibles i requisits per accedir al servei i als recursos que aquest ofereix.
  • Capacitar i apoderar a les persones en situació de vulnerabilitat energètica.
  • Establir contacte amb les companyies subministradores per tal d’afavorir la signatura de convenis de col·laboració que afavoreixin l’aplicació de mesures de protecció a les persones en situació de vulnerabilitat econòmica. 

 

És un servei que l'Ajuntament posa a l'abast de les persones, els comerços i les empreses per: 

 

imatge_web_oee.png

 

 

 

Documentació adjunta