INICI / Notícies

20/2/2024

S’inicia la difusió de la taxa justa de residus del 2024

En els propers dies es repartiran díptics informatius de la taxa de residus d’enguany a tots els habitatges i activitats econòmiques del municipi.

El passat 1 de gener va entrar en vigor la taxa de residus municipals per l’any 2024. Aquest tribut segueix l’estructura de la taxa justa implantada per primer cop al municipi l’any passat, és a dir, està formada per una part fixa i per una part variable que permet traslladar a les persones usuàries del servei el principi “qui contamina paga”. D’aquesta manera, qui fa menys residus i els separa millor paga menys que qui en fa més i/o no recicla. La part fixa de la taxa es liquidarà el dia 1 de juliol d'enguany i la part variable es cobrarà durant el primer trimestre del 2025.

El díptic que arribarà a totes les cases i comerços explica de manera resumida i gràfica l’ordenança fiscal 2024 i fa una descripció detallada dels residus que pertanyen a cada fracció: l’orgànica, la resta, el multiproducte i el vidre.

Juntament amb el díptic els habitatges també rebran el calendari 2024 del servei porta a porta on s’indiquen els dies de recollida de cada fracció i els dies en què la deixalleria mòbil es desplaçarà als diversos barris de la ciutat.

La taxa domèstica

Pel que fa als habitatges, la part fixa de la taxa és igual per a tothom, enguany 177 Euros, i la part variable es calcularà en funció dels trams de participació de la fracció resta i de l’orgànica que preveu l’ordenança. Per totes aquelles persones que vagin un mínim de 4 vegades a la deixalleria, tindran una bonificació de 10 Euros a la part fixa de l’any següent. L’any 2024, qui ho faci millor pagarà un import total de 167 Euros i, en canvi, per a qui no participi la taxa s’enfila fins a 285 Euros.  

Com a novetat, s’han previst aplicar bonificacions a la part fixa de la taxa per a aquelles persones que ho sol·licitin i que tinguin més de 70 anys i els ingressos de la seva unitat de convivència no superin el salari mínim interprofessional.

La taxa comercial

La part fixa de la taxa comercial depèn de la naturalesa de cada activitat, i la part variable es calcula en funció del volum del cubell de resta i de la participació en les recollides de la fracció orgànica i del multiproducte.

Tràmits disponibles en relació a la taxa de residus

L’ordenança fiscal del 2024 preveu que tant la ciutadania com les activitats comercials puguin comunicar dins dels terminis fixats, ja sigui a través de la web municipal o bé presencialment demanant cita prèvia a l’OAC, aquelles casuístiques i situacions excepcionals que no permeten avenir-se al model de recollida porta a porta. Alguns exemples són: ser propietari/ària d’un habitatge buit; d’un habitatge disseminat en estat ruïnós; fer compostatge casolà i/o tenir incompatibilitat amb l’horari de recollida del porta a porta.

Els comerços també tenen a la seu electrònica una sèrie de tràmits per comunicar que el seu local té ús de magatzem; que el local ha finalitzat l’activitat econòmica; que s’ha fet un canvi d’ús del local; que l’activitat que no genera multiproducte i/o orgànica i que es disposa d’un gestor propi de residus.

L’App Sobren Motius, imprescindible per conèixer la participació

Per seguir la participació a la recollida porta a porta a efectes de la taxa de residus és imprescindible descarregar-se l’App SOBREN MOTIUS. En aquesta aplicació, que està disponible tant per a dispositius Android com Iphone, també es poden enviar incidències al servei de recollida, rebre notificacions i comunicacions personalitzades, sol·licitar la recollida de mobles i trastos vells (residus voluminosos) i disposar de tota la informació de la recollida porta a porta (horaris, calendari, etc.).

La implantació de la recollida porta a porta i de la taxa justa de residus compta amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya en el marc de la convocatòria d’ajuts aprovada mitjançant la Resolució TES/3484/2019 per a la realització de projectes pilot de compra pública d‘innovació en matèria de recollida selectiva de residus municipals i regulada per les bases aprovades per Resolució TES/2791/2019, de 28 d‘octubre.

Imatges relacionades

  • Imatge taxa.png

Comparteix