28/12/2021

Adjudicat el contracte de serveis per implantar la recollida de residus porta a porta

L’acord d’adjudicació s’ha adoptat per unanimitat entre tots els regidors i regidores assistents al Ple extraordinari celebrat el dia 28/12 al matí.

 

L’Ajuntament de Manlleu ha adjudicat el contracte de serveis de recollida de residus porta a porta i neteja viària. L’adjudicació s’ha fet mitjançant un acord adoptat per unanimitat en el Ple extraordinari celebrat el dia 28/12 al matí.

El contracte consta de dos lots i té una durada de 8 anys i 1 mes. L’adjudicació de cadascun dels lots s’ha fet a favors de les següents empreses:

 

Lot

Descripció

Empresa

Import (IVA inclòs)

1

Recollida de residus i neteja viària

CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, SA

23.140.335,58€

2

Recollida de residus voluminosos

FUNDACIÓ TAC OSONA

490.132,50€

 

Ambdós lots d’aquest contracte compten amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya en el marc de la convocatòria d’ajuts aprovada mitjançant la Resolució TES/3484/2019 per a la realització de projectes pilot de compra pública d‘innovació en matèria de recollida selectiva de residus municipals i regulada per les bases aprovades per Resolució TES/2791/2019, de 28 d‘octubre.

D’acord amb l’ajut obtingut, el contracte inclou objectius d’eficiència social i la seva adjudicació s’ha fet tenint en compte criteris d’innovació i de reducció de l’impacte ambiental.

Si bé es farà de manera gradual i per fases, l’execució del contracte ha de permetre canviar el model de recollida de residus i implantar la recollida porta a porta a tot el municipi durant el proper any 2022. El canvi de model va associat a la identificació de les persones usuàries del servei, pensada per aplicar un sistema de taxa justa de residus a partir de l’any següent (2023). Amb tots aquests canvis es pretén avançar a nivell local cap a escenaris de major sostenibilitat, contribuir a l'assoliment dels ODS 11 i 12 de l'Agenda 2030 i potenciar així l’economia circular.

Aprovació Ple unanimitat

Aprovació Ple unanimitat

Imatges relacionades

  • Aprovació Ple unanimitat

Comparteix