Què és l'ESS?

L'Economia Social i Solidària (ESS) és el conjunt d'iniciatives socioeconòmiques, formals o informals, col·lectives però també individuals que:

- Prioritzen la satisfacció de les necessitats dels seus membres i/o d'altres persones per sobre del lucre.

- Quan són col·lectives, la propietat també ho és i la gestió és democràtica.

- Actuen orientades per valors com l'equitat, la solidaritat, la sostenibilitat, la participació, la inclusió i el compromís amb la comunitat, i apunten cap a la transformació de l'economia i la societat.

- Són independents respecte als poders públics.