Web eleccions

 

ELECCIONS MUNICIPALS 28 DE MAIG DEL 2023

 

BANNER_ELECCIONS_LOCALS_23.JPG

 

Període per a consulta i reclamació del cens electoral: Del 10 al 17 d’abril

Sorteig de la composició de les meses electorals: Del 29 d’abril al 3 de maig

Enviament de la targeta censal: A partir de l’1 de maig

Campanya electoral: Del 12 al 26 de maig

Últim dia per demanar el vot per correu: 18 de maig

Votació per correu: Del 8 al 24 de maig

Termini per demanar el vot des de l’estranger: Del 4 al 29 d’abril

Votació des de l’estranger: Del 2 al 24 de maig

Ple de constitució dels nous ajuntaments i elecció d’alcaldes o alcaldessa: 17 de juny


PREGUNTES FREQÜENTS:


Com puc saber on haig de votar?

Mapa de col.legis electorals a Manlleu

A quina hora puc anar a votar?

La votació comença a les 9h i finalitza a les 20h del 28 de maig

Em puc identificar amb el permís de conduir per anar a votar?

No. La identificació per anar a votar s’ha de realitzar amb:

Document Nacional d’indentitat

Passaport amb fotografia

Targeta de residència, en el cas de ciutadans i ciutadanes de la Unió Europea que en tinguin.Targeta d’identitat, si es tracta de persones estrangeres nacionals de països amb què Espanya hagi subscrit un tractat de reciprocitat per al reconeixement del dret de sufragi a les eleccions locals.

Si el dia de les eleccions és laborable per a mi, tinc dret d’absentar-me de la feina per poder anar a votar?

Disposaràs de fins a 4h lliures retribuïdes per exercir el dret de vot. Quan el treball es presti en jornada reduïda, s’haurà d’efectuar la corresponent reducció proporcional del permís.

Fins a quina edat es pot fer el nomenament de membres de mesa?

El sorteig es fa entre la totalitat de persones censades en la secció que tinguin menys de setanta anys i sàpiguen llegir i escriure, si bé a partir dels seixanta-cinc anys d’edat es podrà manifestar la renúncia.

Com sabré si m’ha tocat ser membre de mesa electoral?

Se’t notificarà al domicili que consti al cens electoral un cop realitzat el sorteig.

Si m’ha tocat ser membre de mesa i no puc assistir el dia de les eleccions, què faig?

Has de presentar una al·legació a la Junta Electoral de Zona a Vic, en el termini de 7 dies des de la notificació del nomenament, exposant els motius i presentant la documentació que pugui acreditar l’excusa.

Si em toca ser membre de mesa electoral, cobraré alguna retribució?

Si et toca ser membre de mesa electoral, cobraràs 70 euros per tota la jornada que es faran efectius el mateix dia de les eleccions.