Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu

17/5/2018

Convocatòria de sessió ordinària del ple de maig

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

 

Lloc: sala de sessions (2n. pis) de la Casa de la Vila de Manlleu
Data: 22 de maig de 2018
Hora: 19.30 h

 

ORDRE DEL DIA:

A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

B) RESOLUCIONS DE GOVERN:
2. Reconeixement extrajudicials de crèdits. relació f-5
3. Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris i suplements exp. 10/2018
4. Donar compte al Ple de l'estat d'execució del primer trimestre del pressupost de l'exercici 2018
5. Informes trimestrals llei de morositat 2018
6. Rectificació de l'inventari general de béns i drets de l'Ajuntament de Manlleu tancat a 31 de desembre de 2017
7. Modificació del contracte de gestió del servei públic d'Escola Municipal de Música de Manlleu, per compensar l'equilibri econòmic
8. Modificació puntual número 31 del PGOU, relativa als apartats 2.1 i 2.2 de les normes urbanístiques (règim transitori de les activitats recreatives musicals situades a la zona C - conjunt històric)
9. Aprovació inicial de la modificació puntual número 30 del PGOU al sector del Mas.

C) PROPOSTES I MOCIONS:
10. Moció per millorar els ràtios a l'educació
11. Moció de la CUP Manlleu per sancionar les empreses de subministraments bàsics que realitzin talls indeguts a manlleuenques i manlleuencs
D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:
12. Coneixement dels acords de la Junta de Govern Local, des de la darrera sessió plenària ordinària
13. RESOLUCIONS:
- Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia i de les regidories que tenen competències delegades, des de la darrera sessió plenària ordinària.
14. Informació de les regidories
15. Precs i preguntes


Data de modificació: 22/05/2018 10:27:46

Amb la col·laboració de:
  • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter