Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu

18/4/2018

Ple ordinari de 17/04/2018

Nota de premsa amb les resolucions de govern aprovades al ple del mes d'abril celebrat ahir, dimarts dia 17 d'abril de 2018.

RESOLUCIONS DE GOVERN: 

S'aprova amb els vots a favor d'ERC, PDeCAT, PSC, MES, ICV i regidora N/A i vot en contra de la CUP 

 • Aprovació del Reglament d'ús de la piscina municipal descoberta 

Es proposa l’aprovació d’un reglament més extens i detallat que l’actual que comprèn els drets i les obligacions de les persones usuàries, regula l’accés a la instal·lació, també les normes d’ús dels diferents espais, i fixa un règim sancionador determinant una classificació de les possibles infraccions i les conseqüents sancions a imposar. 


S’aprova per unanimitat: 

 • Actualització Pla de Convivència i Diversitat de Manlleu 2018 

Aprovar el document tècnic que marca els eixos principals d’actuació, la metodologia i el cronograma que te per objectiu la redacció del nou Pla de Convivència i diversitat de Manlleu que s’elaborarà al llarg del 2018. 


S’aprova per unanimitat:

 • Aprovació de les festes locals de Manlleu de l'any 2019 

Les dues festes locals per a l’any 2019 seran el dijous dia 18 d’abril de 2019 (Dijous Sant) i el dilluns dia 10 de juny (Pasqua Granada). 


 

S'aprova amb els vots a favor d'ERC, PDeCAT, CUP, PSC, MES i regidora N/A i abstenció d’ICV: 

 • Resolució del recurs extraordinari de revisió contra l'acord del ple sobre recuperació d'ofici d'un bé de domini públic de titularitat municipal qualificat de sistema urbanístic d'espais lliures públics (zona verda) 

Desestimar les al·legacions perquè no s’ha aportat cap prova concloent que permeti desvirtuar que el terreny de domini públic municipal, inscrit com a tal en el Registre de la Propietat, el qual és objecte de l’expedient de recuperació d’ofici sigui de la titularitat de qui presenta l’al·legació. 


 

PROPOSTES I MOCIONS: 

Podeu consultar els textos i acords de les mocions a: http://manlleu.cat/pl3/descobrir/noticies/id729/convocatoria-de-sessio-ordinaria-del-ple-de-l-ajuntament.htm   

S’aprova per unanimitat: 

 • Moció del grup municipal ICV- EUIA a Manlleu pel desplegament de la renda garantida de la ciutadania 

No s’aprova rebent els vots en contra d'ERC, PDeCAT, CUP, MES i regidora N/A i vots a favor del PSC i ICV: 

 • Moció del grup municipal del PSC relativa al funcionament d'un bus interurbà a les zones d'oci de la comarca 

S'aprova amb vots a favor d'ERC, PDeCAT, CUP, MES i regidora N/A i abstenció d'ICV i PSC: 

 • Moció dels grups municipals d’ERC, PDeCAT, CUP i MES de suport als Comitès de Defensa de la República 

 

INFORMACIÓ DE LES REGIDORIES

Educació i Serveis Econòmics – Marta Alsina

La regidora comenta que el passat dissabte es va celebrar el 3r fòrum PEC i aprofita per agrair a les persones que van assistir-hi i participar-hi, ja que aquest fòrum és un espai de debat sobre un tema tan important com és l’educació a tots els nivells. Des del PEC es treballen i debaten noves maneres de combatre l’exclusió, l’educació a l'escola, l’educació fora l’escola i l’educació al llarg de la vida. En el marc del fòrum es van anotar idees de futur i sobretot es va presentar i parlar de projectes actuals, el projecte Viladomat per a la igualtat d'oportunitat i el Projecte Vincles. El PEC és una aposta de l’ajuntament en global i a llarg termini.   

Urbanisme i Esports – Enric Vilaregut

El regidor informa de que se’ns han concedit 4 ajudes: Una de l’ACA per a la millora de la capacitat de desguàs del Torrent del Poquí i tres de Diputació de Barcelona, per a equipament tecnològic de la Biblioteca, per la cuina del Pompeu Fabra i per la rehabilitació de Can Puget.   

El regidor informa també de les properes licitacions que sortiran:

 • passera
 • instal·lacions de fred del Mercat Municipal
 • equips aire condicionat de l’edifici de Serveis Socials
 • pavimentat del camí de Lurdes
 • asfaltat de varis carrers de Manlleu 

S’informa també de les adjudicacions que s’han fet durant l’últim mes, la nova connexió elèctrica de l’ajuntament i l’enderroc dels dipòsits de l’antiga potabilitzadora. 

Pel que fa a les obres actuals el regidor informa de que les obres del Teatre Centre segueixen el seu curs i que l’obra d’ampliació del Pont de Can Molas va sobre el calendari previst. Les proves que s’han realitzat d’estructura han sortit bé i s’ha treballat en el fresat i els serveis. Es preveu que durant el proper mes es comencin els talls longitudinal i transversal amb l’objectiu d’extreure una bona part del tauler actual, començant per les parts de voladís.

Medi Ambient – Maica Bassas

La regidora informa que durant el 2017 no es van superar els nivells de benzoapirè a Manlleu.

Maica Bassas comenta també que la propera setmana es fa una jornada al Consell Comarcal d’Osona per a presentar la campanya de l’ozó troposfèric 2018 a nivell comarcal.

 


Imatges relacionades

Escut Ajuntament de Manlleu

Data de modificació: 18/04/2018 14:21:50

Amb la col·laboració de:
 • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter