Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu

5/4/2018

Es publica el diagnòstic de l’Economia Social i Solidària (ESS) de Manlleu i la comarca d’Osona

L’Oficina de Promoció Econòmica (OPE) publica un informe amb l’objectiu de localitzar les iniciatives d’ESS del territori, fer-ne un diagnòstic socioeconòmic, i detectar les necessitats i oportunitats que poden tenir en les seves cadenes de valor empresarial.

Aprofitant el marc teòric definit en el treball editat per la Diputació de Barcelona “Guia per mesurar l’ESS des dels ens locals”, i que va comptar amb la col·laboració de la Xarxa d’Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local (XODEL) i de diverses oficines de desenvolupament local de la província de Barcelona, entre d’altres, l’Ajuntament de Manlleu ha volgut impulsar una prova pilot de caràcter pràctic. Per fer-ho, ha comptat amb el suport tècnic de la cooperativa Opcions de Consum Responsable i la col·laboració de la Xarxa d’Economia Solidària (XES) i de diversos ajuntaments de la comarca d’Osona i el Lluçanès. El projecte ha estat subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals.

L’Ajuntament de Manlleu impulsa una prova pilot per fer un diagnòstic de l’Economia Social i Solidària (ESS) de Manlleu i la comarca d’Osona. 

L’Oficina de Promoció Econòmica (OPE) publica un informe amb l’objectiu de localitzar les iniciatives d’ESS del territori, fer-ne un diagnòstic socioeconòmic, i detectar les necessitats i oportunitats que poden tenir en les seves cadenes de valor empresarial. 

L’informe resultant consta de diverses parts. Per una banda els apartats de metodologia i abast detallen el procediment metodològic seguit i la seva relació amb altres eines de mesura existents, com el Balanç Social o el PAM A PAM. Per altra banda els apartats d’idees claus i conclusions poden ser de molta utilitat tant per a les iniciatives com per a les administracions de la comarca a l’hora de definir propers passos d’impuls empresarial i/o de l’ESS al territori. 

El diagnòstic es presenta en forma de prova pilot en el sentit d’ésser una primera aproximació pràctica de mesura, amb un abast final limitat. És a dir, el nombre definitiu d’iniciatives que han accedit a l’aplicació www.ensenyaelcor.org/osona/  i han reportat totes les dades ha estat finalment de 20, limitant l’abast de les conclusions. En aquest sentit s’ha constatat que, per obtenir una participació major en les enquestes per part de les iniciatives empresarials, és imprescindible que el personal tècnic de cada municipi s’impliqui activament donant suport en la facilitació de dades a través de l’aplicació virtual. 

Properament es donarà a conèixer a les iniciatives participants com es pretén donar continuïtat a l’estudi de diagnòstic, tot i que probablement tindrà relació amb el desenvolupament d’un catàleg virtual d’organitzacions i serveis de foment del consum responsable, en col·laboració amb la XES i Opcions. 

En els darrers anys l’ESS ha emergit com a opció de desenvolupament econòmic eixamplant els marcs i les polítiques plantejades fins avui. Aquesta emergència ha vingut acompanyada d’un doble moviment: per un costat, un nombre creixent d’empreses i entitats operant des de lògiques d’ESS abastant un ampli ventall de béns i serveis, i generant espais d’articulació per a la incidència sociopolítica amb creixent notorietat. Per l’altre, des de les administracions públiques –a diferents nivells- on es percep l’ESS com una eina eficaç per introduir un ventall ampli de criteris a les polítiques de desenvolupament, des de la contractació pública fins als programes d’acompanyament per a l’emprenedoria, com a complement i contrapunt necessari a l’economia mercantil. 

Podeu consultar l’informe del diagnòstic i altra documentació i estudis d’Economia Social i Solidària treballats des de l’OPE Manlleu a http://transparencia.manlleu.cat/accio-de-govern/plans-i-estrategies/pla-d-innovacio-en-ess-a-manlleu-2016.htm


Imatges relacionades

logo_ESS.png

Data de modificació: 05/04/2018 15:15:11

Amb la col·laboració de:
  • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter