Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu

21/3/2018

Ple ordinari de 21/03/2018

Nota de premsa amb les resolucions de govern aprovades al ple del mes de març celebrat ahir, dimarts dia 20 de març de 2018.

RESOLUCIONS DE GOVERN: 

Es dóna compte de: 

 • La liquidació del Pressupost 2017

La liquidació es pot consultar a http://transparencia.manlleu.cat/dades-economiques/liquidacions-pressupostaries/comptes-i-liquidacio-2017.htm


S’aprova amb els vots a favor d’ERC, PDeCAT, PSC, MES, ICV i N/A i abstenció de la CUP : 

 • Destinació capacitat de finançament (Liquidació Pressupost 2017) 

Adjuntem imatge amb els detalls d’on es destinarà la capacitat de finançament de 2.468.005,37 euros. 


S’aprova amb vots a favor d’ERC, PDeCAT, MES, ICV i N/A i abstenció de la CUP i PSC: 

 • Reconeixement extrajudicials de crèdits. Relacions F-2018-1, F-2018-2 i F-2018-3.
 • Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris i suplements Exp. 07/2018     

S’aprova reconèixer a favor dels creditors que figuren en les relacions F-2018-1, F-2018-2 i F-2018-3, per import de 119.196,03 €, la prestació de serveis, subministraments i treballs diversos, ja que es tracta de prestacions efectivament realitzades i conformades oportunament per les diferents àrees.

S’aprova també la modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit per import de 1.070.431,53 €, finançats amb càrrec al romanent líquid de tresoreria i baixes d’altres aplicacions. 


Es dóna compte de: 

 • L'Informe d'intervenció dels acords adoptats contraris a objeccions formulades

 


S’aprova amb els vots a favor de d’ERC, PDeCAT, PSC, MES, ICV i N/A i el vot en contra de la CUP : 

 • Modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 11 any 2018 

L'Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de les taxes per la prestació de serveis generals i realització d'activitats administratives, de cara a l'exercici 2018, es modifica atesa la necessitat de fer alguns ajustaments referents a la taxa de drets d’examen.


S’aprova amb els vots a favor de d’ERC, PDeCAT, PSC, MES i N/A, l’abstenció d’ICV i el vot en contra de la CUP: 

 • Modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 25 any 2018 

Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 25 reguladora de la taxa per la prestació del servei d’escola bressol.


S’aprova amb els vots a favor de d’ERC, PDeCAT, PSC, MES, ICV i N/A i el vot en contra de la CUP : 

 • Delegació del Ple a la Junta de Govern Local dels acords de cessió d'ús de béns mobles) 

Delegar en la Junta de Govern Local l’adopció dels acords de cessió d’ús de béns mobles patrimonials que tinguin un valor màxim de 5.000,00 euros i que s’efectuïn en interès públic o que aportin algun benefici a la ciutadania.


S’aprova per unanimitat: 

 • Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci del Ter 

Es modifiquen els estatuts per incloure com a membres del Consorci del Ter a l’Ajuntament de Fornells de la Selva, l’Ajuntament d’Osor,  l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, l’Ajuntament de Canet d’Adri, l’Ajuntament de Sant Martí de Llémena i l’Ajuntament de Sant Aniol de Finestres. També es va aprovar la modificació de les quotes dels ens consorciats per a l’exercici 2018 que en el cas de Manlleu és de 4.883,08 euros


S’aprova amb els vots a favor d’ERC, MES i N/A, l’abstenció de PDeCAT, PSC i ICV i el vot en contra de la CUP: 

 • Resolució del recurs de reposició en matèria de personal 

Es proposa inadmetre la reclamació en via administrativa interposada per la sra. XXXX  el passat 7 d’agost del 2017 contra la comunicació de l’Alcaldia del passat 13 de juliol del 2017 i desestimar el recurs de reposició interposat el passat 10 de novembre del 2017, pel que fa a les peticions efectuades per la recorrent en els seus escrits presentats, plantejant que la indemnització de 22 dies per any treballat prevista en el contracte laboral d’alta direcció subscrit el passat 1 d’agost del 2013 pel supòsit de desistiment per lliure voluntat de l’Ajuntament es calculi no des d’aquesta data sinó des del dia 1 de gener del 2007, quan la sra. XXX  treballava a l’extinta societat mercantil Manlleu Mitjans de Comunicació SL.


S’aprova per unanimitat l’entrada per urgència d’un nou punt.

 

S’aprova amb els vots a favor de d’ERC, PDeCAT, CUP, MES, ICV i N/A i l’abstenció del PSC

 

 • Aprovació inicial de la modificació puntual número 31 del PGOU, relativa al règim transitori de les activitats recreatives musicals situades a la zona C – Conjunt històric 

 


PROPOSTES I MOCIONS: 

S’aprova per unanimitat: 

 


INFORMACIÓ DE LES REGIDORIES

 

Participació Ciutadana – Maite Gallifa

La regidora comenta que s’ha tancat ja l’enquesta per votar on es volen destinar els diners recaptats en la subhasta de quadres d’enguany. De les 386 respostes vàlides rebudes un 56,4% van escollir l’opció de les beques menjador del Centre de dia Josep Roqué. Es destinaran doncs a aquesta causa els 1.150 euros. 

La regidora explica que es portarà a terme el 6è concurs floral de balcons i finestres i el concurs de fotografia que es fa en paral·lel. Per animar a la participació en aquest concurs s’ha organitzat un taller per aprendre a decorar balcons el proper 4 d’abril.  

 

Promoció Econòmica i Joventut – Eudald Sellarès

El regidor felicita a la Llibreria Contijoch per la inauguració d’un nou espai cultural dins la mateixa llibreria. Eudald Sellarès felicita també a l’OPE per la organització del cicle dedicat a la indústria 4.0 i a la gent de CEFORTEM i a en Llorenç Martin per les 2 ponències que van donar contingut a aquest cicle.

El regidor explica que ha començat una nova edició del programa “fem ocupació per a joves”, programa que ofereix subvencions per a empreses que contractin a joves d’entre 18 i 30 anys i que l’any passat va ajudar a trobar feina a 50 persones. Continuant amb joventut comenta que s’ha començat a treballar també en un programa de descoberta de l’ESS amb joves en risc d’exclusió. I per acabar temes de joventut, el regidor recorda que hi ha obert el termini de presentació d’obres al Concurs de Manga de Manlleu fins el 9 d’abril. 

A nivell de fires el regidor comenta que Porc i Cervesa es mou de dates, es desplaça al primer cap de setmana d’octubre per atraure públic de l’àrea metropolitana evitant així de coincidir amb les Festes de la Mercè. Aquest canvi de dates s’ha consensuat amb els diferents agents que participen a la fira. 

 

Seguretat Ciutadana, Salut Pública i Consum i Gent Gran – Carme Trillas 

La regidora mostra indignació vers el trencament de vidres i les destrosses fetes a 5 vehicles a l’aparcament del final del carrer Sant Martí. S’ha reforçat els serveis nocturns i diürns per evitar accions com aquesta. Es demana la col·laboració ciutadana per eradicar conductes com aquestes i poder identificar als causants. 

La regidora explica també que s’han esgotat els 600 escuts solidaris de la campanya contra el càncer infantil #pelsvalents. En breu es tindran més escuts per continuar col·laborant amb aquesta campanya que destina els diners recaptats en la venda d’escuts a Sant Joan de Déu.

 

Hisenda i Educació – Marta Alsina 

La regidora comenta que el 14 d’abril hi haurà el 3r Fòrum PEC al Museu del Ter. L’eix conductor d’aquest fòrum serà el projecte “educació 360º”, projecte de la Diputació de Barcelona en el que Manlleu participa i és pioner. 

Marta Alsina felicita a l’escola Casals Gràcia pel seu èxit a la Lego League i emplaça a trobar la manera entre tots d’ajudar-los per què puguin viatjar a Arkansas a participar de la final.

 

Urbanisme i Esports – Enric Vilaregut 

Enric Vilaregut comenta que pel que fa al POUM l’equip redactor ja hi està treballant. Han rebut les consideracions i suggeriments de tots els grups polítics referents a l’avanç de planejament. S’han establert reunions periòdiques amb tots els grups polítics el darrer dimarts de cada mes, just després de la Junta de Govern Local. Tots els partits poden demanar reunions particulars amb l’equip redactor per presentar les seves propostes i es treballarà per intentar tenir un document el màxim de consensuat possible. 

El regidor comenta també que s’ha presentat un projecte integral de modernització del polígon de Manlleu valorat en més 2 milions d’euros a la Diputació de Barcelona. La resolució de la convocatòria, de concurrència competitiva, es preveu pel mes de juny i es subvencionaria un 85% de l’actuació. 

El pont es va tancar el passat 14/03. Es fa una valoració ràpida pel que fa a mobilitat, la interna de Manlleu ha funcionat malgrat l’augment de trànsit sobretot a l’avinguda de Roma. S’ha generat algun problema a Roda, amb qui ja s’està en contacte, i els primera dies hi va haver també algun problema a la rotonda de “Xocovic”. A l’entrada de Manlleu des de l’eix hi ha força senyalització però malgrat això continuen arribant vehicles i camions fins al pont que després han de maniobrar al carrer Barcelona. Es posarà més senyalització i es posaran tanques davant la benzinera. Google Maps ja ha actualitzat la informació i ja apareix la incidència del tall del Pont de Can Molas. Es treballa amb els veïns per resoldre el tema del transport escolar, que era un dels aspectes que més preocupaven. S’estan acabant de definir horaris i rutes d’un vehicle de 9 places que cobreix aquestes necessitats. Els casos puntuals es tracten de forma personalitzada amb les persones afectades. Les obres del pont van a bon ritme i avui es feien proves de resistència del pont. S’està fent un seguiment de l’obra a diari per tenir la informació actualitzada i poder donar resposta a les incidències que van sorgint. 

Per acabar el regidor comenta també que les obres del Teatre Centre estan ja en marxa.  

 

Noves Tecnologies, Transparència, Atenció Ciutadana i règim intern i Habitatge – M. Josep Palomar

La regidora explica que recentment s’ha publicat el rànquing de 8Wires sobre portals de dades obertes i que situen Manlleu en la 5a posició. El resultat és un rànquing de les principals iniciatives Open Data al territori espanyol, que es valoren segons 7 criteris: Usabilitat, participació, reutilització, accessibilitat, catàleg, data set i informació. La regidora felicita a la gent de l’àrea que treballa per què això sigui possible.

 

La regidora comenta també que en el marc del congrés de governs digitals es lliurarà a l’Ajuntament de Manlleu el reconeixement d’Administració Electrònica que premia a ajuntaments i consells comarcals que destaquen en la implantació de l’administració digital a les seva organització.


Imatges relacionades

Escut Ajuntament de Manlleu
180320 capacitat_finançament.jpg

Data de modificació: 21/03/2018 13:22:04

Amb la col·laboració de:
 • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter