Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Cerca
[Tancar]

22/2/2018

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Lloc: sala de sessions (2n. pis) de la Casa de la Vila de Manlleu
Data: 27 de febrer de 2018
Hora: 19.30 h

ORDRE DEL DIA:

 

A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

B) RESOLUCIONS DE GOVERN:

2. Aprovació del Pla normatiu de l'Ajuntament per a l'any 2018

3. Aprovació del Pla intern d'Igualtat dona-home 2018-2021 de l'Ajuntament de Manlleu"

4. Aprovació de les tarifes urbanes d'auto taxis. Any 2018

5. Modificació del contracte de gestió de l'Escola Bressol "Els Picarols"

6. Aprovació provisional de la modificació puntual número 29 del PGOU - zona D (normes urbanístiques, articles 60 i 94.1.1.4)

7. Aprovació de la publicació i exposició dels documents de l'avanç de planejament de la modificació puntual número 30 del PGOU al sector del Mas

8. Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris i suplements exp. 03/2018

9. Donar compte al Ple de l'estat d'execució del pressupost de l'exercici 2017

10. Informes trimestrals llei de morositat 2017

C) PROPOSTES I MOCIONS:

11. Moció per demanar a la Generalitat l'abonament del deute pendent de les escoles bressol.

12. Moció en defensa dels drets de les treballadores i treballadors del sector carni.

13. Moció per a la garantia de suficiència de la revalorització de les pensions per a l'any 2018.

14. Moció de suport a la vaga de 2 hores per torns del dia 8 de març convocada per CCOO i UGT

D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:

15. Coneixement dels acords de la Junta de Govern Local, des de la darrera sessió plenària ordinària

16. RESOLUCIONS:

  • Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia i de les regidories que tenen competències delegades, des de la darrera sessió plenària ordinària.
  • Resolucions que preveuen expressament donar-ne compte al Ple municipal.

17. Informació de les regidories

18. Precs i preguntes


Data de modificació: 27/02/2018 13:12:25

Amb la col·laboració de:
  • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter