Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu

22/1/2018

Durant l’any 2017 el servei de mediació de Manlleu va rebre 70 sol·licituds, 65 de les quals s’han pogut tancar

Ahir, 21 de gener, es va celebrar el dia Europeu de la Mediació. Aprofitant aquesta celebració es presenta el balanç del Servei de Mediació Ciutadana de l’any 2017. L’Ajuntament de Manlleu, amb el suport de la Diputació de Barcelona, des de l’any 2012 d’aquest servei.

L’Ajuntament de Manlleu, amb el suport de la Diputació de Barcelona, des de l’any 2012 disposa d’un Servei de Mediació Ciutadana al que hi poden accedir gratuïtament tots els ciutadans que desitgin trobar una solució als conflictes, a través del diàleg, sense haver de recórrer als tribunals. 

Durant l’any 2017 aquest servei va rebre 70 sol·licituds de mediació, de les quals se n’han tancat 65. D’aquestes sol·licituds, 22 s’han resolt amb acords signats per les dues parts, en 16 dels casos, el Servei de Mediació Ciutadana, parlant amb les dues parts va facilitar eines per a la millora de la situació conflictiva. En 4 casos no es va arribar a cap acord, 6 van quedar interromputs per una de les dues parts,  de 4 es va derivar la gestió a d’altres serveis de l’ajuntament i altres van ser desestimats. Hi va haver 8 sol·licituds en que hi havia més de dues parts, són els casos que s’anomenen multi-parts. 

Segons les edats de les persones, les de 30 a 64 anys eren majoria. Per sexes,  hi han participat 88 homes i 64 dones. Les persones de nacionalitat espanyola han estat 91 i les persones d’altres nacionalitats 41. Aquestes dades ens mostren que en la sol·licitud de mediació pren relleu el perfil d’un home i autòcton. 

Els temes que han preocupat més als usuaris del servei han estat els problemes de veïnatge, dels quals sobresurten els impagaments en les quotes de la comunitat de propietaris, les dificultats de comunicació entre veïns, les molèsties per sorolls, per obres i per animals domèstics. També les qüestions contractuals, lloguers, compra-venda i l’ús dels espais públics han centrat l’atenció de la mediació. 

Pel que fa al grau de satisfacció dels usuaris és alt, tant pels professionals com pels resultats aconseguits. 

Per difondre la mediació, com cada any, s’ofereixen, als centres educatius  de Manlleu, tallers de mediació i resolució de conflictes per donar eines als infants i joves en la sensibilització i abordatge de les situacions conflictives. Durant el 2017 s’han fet 13 tallers arribant a més de 270 alumnes. 

També s’ha continuat impulsant un grup d’Agents Facilitadores de la Convivència, que a través de trobades periòdiques d’anàlisi de conflictes i de formació s’interessa per a la millora de la convivència ciutadana. Aquest 2017 s’han centrat en l’assetjament escolar. 

Respecte a l’any anterior, el 2016, han augmentat les sol·licituds dirigides directament al Servei de Mediació Ciutadana, fet que mostra que hi ha més coneixement per part de la ciutadania d’aquest recurs. També augmenten els casos derivats d’altres serveis municipals.

 


Imatges relacionades

Escut Ajuntament de Manlleu

Data de modificació: 22/01/2018 09:50:20

Amb la col·laboració de:
  • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter