Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu

14/11/2017

La qualitat de l’aire de Manlleu compleix tots els valors legislats

Ho conclou un informe que avalua les dades captades per una unitat mòbil instal·lada al parc Àngela Roca a principis d’any.

Fa just una setmana que l’Ajuntament de Manlleu va rebre un nou informe d’avaluació sobre la qualitat de l’aire a Manlleu i, segons aquest document tècnic, tots els contaminants analitzats estan per sota dels valors legislats.

L’informe avalua la qualitat de l’aire analitzada a través de la unitat mòbil d’immissions UM3 que, a petició de l’ajuntament, la Generalitat de Catalunya va instal·lar a l’alçada del parc Àngela Roca (Av. Roma, 139) durant els mesos de febrer i març.

Aquesta unitat va mesurar els següents contaminants: diòxid de sofre (SO2), diòxid de nitrogen (NO2), monòxid de carboni (CO), ozó troposfèric (O3), partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10), benzè (C6H6), benzo(a)pirè (BaP) i nou altres hidrocarburs aromàtics policíclics (HAP). Els primers quatre contaminants es van analitzar en continu mitjançant analitzadors automàtics i per a la resta es van prendre mostres mitjançant captadors manuals.

L’informe avalua els valors obtinguts per la unitat mòbil i els compara amb els obtinguts durant el mateix període a l’estació fixa que hi ha instal·lada al parc del Torrent Magí de la Població. Segons l’informe tècnic es conclou que “no s’han superat els valors de referència legislats per a cap contaminant”.

Adjuntem l'estudi com a document adjunt a la notícia. 


Imatges relacionades

Escut Ajuntament de Manlleu

Documentació adjunta

Data de modificació: 14/11/2017 14:12:11

Amb la col·laboració de:
  • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter