Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu

30/10/2017

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Lloc: sala de sessions (2n. pis) de la Casa de la Vila de Manlleu
Data: 31 d'octubre de 2017
Hora: 19.00 h

MOTIVACIÓ:
Es justifica la convocatòria d’aquesta sessió extraordinària del Ple, per la necessitat de tractar els punts que van quedar pendents en la darrera sessió plenària ordinària (17/10/2017) pels motius que ja es van exposar en aquesta sessió.


ORDRE DEL DIA:
1. Destinació de capacitat de finançament (Liquidació 2016)
2. Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris i suplements exp. 54
3. Aprovar la pròrroga del Pla d'Igualtat per a la ciutadania 2012 - 2016 i el calendari per elaborar el III Pla d'Igualtat de Gènere
4. Modificació del règim de dedicació i retribucions de dues regidores municipals.
5. Canvi designa de representants de l'Ajuntament a òrgans col·legiats i institucions.
6. Aprovació de les xifres de població a 1 de gener de 2017.
7. Moció per al desplegament de la taxa per l'ús del domini públic local de les instal·lacions de transport d'energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs.
8. Moció per demanar la gestió municipal dels pisos de la SAREB i evitar l'especulació immobiliària als municipis.
9. Moció de condemna per la violència exercida pels cossos de seguretat el dia del Referèndum


Data de modificació: 31/10/2017 10:24:57

CERCADOR

Cerca de continguts, preguntes, etc
Amb la col·laboració de:
  • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter