Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu

4/7/2016

Bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda per a l’any 2016

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el dia 4 de juliol de 2016 i finalitza el dia 26 de juliol de 2016.

Des de l’Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica us informem que s’ha publicat la resolució per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda per a l’any 2016, i s’obre la convocatòria corresponent. Podeu trobar més informació al següent enllaç:

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7150/1509278.pdf

L’objecte d’aquestes bases és regular l’atorgament de les subvencions en l’àmbit del comerç al detall, dels serveis, l’artesania i la moda, amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial, de serveis, l’artesanal i el suport a la moda catalana, i fomentar la competitivitat i la qualitat d’aquests sectors. Poden ser beneficiaris/àries d’aquests ajuts:

  1. Les empreses individuals, associades o agrupades de comerç, serveis, artesania i moda, donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques.
  2. Entitats de comerç, serveis, artesania i moda: associacions, gremis, federacions i agrupacions.

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el dia 4 de juliol de 2016 i finalitza el dia 26 de juliol de 2016.

 

Els programes són els següents:

  • Programa 1: Competitivitat de l’empresa de comerç i serveis a través de les entitats
  • Programa 2: Afavoriment de la continuïtat dels locals comercials
  • Programa 3: Implementació d’eines d’innovació tecnològica
  • Programa 4: Participació en activitats firals sectorials, multisectorials i professionals del comerç i els serveis a Catalunya
  • Programa 5: Comercialització de l’artesania
  • Programa 6: Internacionalització de la moda

Les sol·licituds, acompanyades de la documentació que preveuen les bases i la documentació complementària establerta a cada programa, es poden presentar per mitjans telemàtics a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya

 

Per qualsevol dubte o aclariment podeu passar per l’OPE (Plaça Dalt Vila,1) i us informarem. També teniu a la vostra disposició el telèfon 93 851 5022 (Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica)

 


Data de modificació: 25/08/2016 14:18:17

Amb la col·laboració de:
  • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter