Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu

20/3/2017

Manlleu realitza un anàlisi quantitatiu i qualitatiu de la situació actual de consum de drogues en població escolar en el marc de la redacció del nou Pla ATERRA 2017-2020

Es destaca per poder reduir riscs de consum en la població jove la necessitat de disposar de la figura de l’educador de carrer, de buscar la manera d’intervenir en els locals de joves i de veure com fer partícips a la gent jove en les accions que es programen sobre temes de consum.

ATERRA és el pla comunitari per a la prevenció de les drogodependències de Manlleu. Dins de l’estudi diagnòstic per la redacció del nou Pla ATERRA 2017-2020, s’ha realitzat un anàlisi quantitatiu i qualitatiu de la situació actual de consum de drogues a Manlleu. Amb les dades obtingudes de les 388 enquestes realitzades a alumnes d’edats compreses entre 14 a 18 anys, s’ha pogut realitzar l’estudi comparatiu 2012-2016 de consum de drogues en població escolar de Manlleu (de 14 a 18 anys). 

S’han realitzat 388 enquestes durant el 2016 a alumnes de centres escolars de Manlleu ( d’edats compreses entre 14 a 18 anys) i s’han comparat amb les de l’estudi del 2012 per veure’n l’evolució. També s’han fet 240 enquestes en població adulta de 19 a 34 anys. 

Algunes de les conclusions de l’estudi són: 

  1. No es detecten canvis notables en les prevalences dels consums respecte a 2012 ni tampoc en la percepció de facilitat d’accés a les drogues o l’edat d’inici en els consums.
  2. Respecte a la mitjana espanyola, s’aprecia un major consum de tabac, alcohol i cànnabis en l’últim mes.
  3. Alguns dels factor de risc a destacar en edat escolar són: Consumir al local d’amics, disposar de molt temps lliure o bé disposar de més de 10€ setmanals. L’edat on majors consums de risc es presenten és dels 16 als 19 anys. En població adulta, fer esport o llegir en el temps lliure s’associa a menor probabilitat de fer consums de risc.
  4. No s’aprecien diferències significatives de risc de consum entre nois i noies en edat escolar, en edat adulta les noies sí que tenen menor risc de consumir.
  5. El fet d’haver nascut o no a Manlleu, el barri de residència, la situació laboral dels pares o el nivell d’estudis dels pares NO apareixen associats amb el fet de tenir possibles consums de risc.
  6. Es destaca per poder reduir riscs de consum en la població jove la necessitat de tornar a disposar de la figura de l’educador de carrer, de buscar la manera d’intervenir en els locals i de que cal buscar una major participació de la gent jove en les accions que es vulguin programar. 

L’estudi està disponible al web de l’ajuntament de Manlleu: http://www.manlleu.cat/viure/salut-publica/aterra-prevencio-drogodependencies.htm


Imatges relacionades

170320 aterra

Data de modificació: 20/03/2017 10:19:55

Amb la col·laboració de:
  • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter