Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu

17/2/2017

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE FEBRER DE L'AJUNTAMENT

Lloc: sala de sessions (2n. pis) de la Casa de la Vila de Manlleu
Data: 21 de febrer de 2017
Hora: 19.30 h

ORDRE DEL DIA:


A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior


B) RESOLUCIONS DE GOVERN:
2. Adhesió al manifest del 8 de març dia de la dona treballadora
3. Aprovació del Pla normatiu de l'Ajuntament per a l'any 2017
4. Aprovació de la carta de serveis de la Policia Local
5. Modificació RLT 1.2017
6. Modificació plantilla 1.2017
7. Adhesió a la futura associació Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària i ratificació dels seus estatuts
8. Adhesió a la cooperativa "Som energia, SCCL"
9. Informes trimestrals Llei Morositat any 2016


C) PROPOSTES I MOCIONS:
10. Moció d'adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum
11. Moció relativa a la clàusula terra
12. Moció relativa a les necessitats dels veïns de Vista Alegre amb motiu de les obres d'ampliació del Pont de Can Molas


D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:
13. Coneixement dels acords de la Junta de Govern Local, des de la darrera sessió plenària ordinària
14. RESOLUCIONS:
Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia i de les regidories que tenen competències delegades, des de la darrera sessió plenària ordinària.
15. Informació de les regidories
16. Precs i preguntes


Data de modificació: 22/02/2017 10:32:31

Amb la col·laboració de:
  • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter