Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu

17/1/2017

Més de 35 persones debaten sobre medi ambient i sostenibilitat urbana en el marc de la 1a sessió de participació ciutadana vinculada al POUM

En la 1a sessió hi va haver unanimitat en assenyalar la llera del Ter i la zona de la Devesa com a espais d’elevat valor ambiental. El proper dissabte, 21 de gener, tindrà lloc la 2a sessió de participació que tractarà sobre quin ha de ser el model econòmic que es potenciï a Manlleu. La sessió serà igualment d’11-13h, al Casal Cívic Frederica Montseny.

Si bé el procés de participació del POUM de Manlleu ja va engegar amb l’activació de la web del POUM (www.poummanlleu.com ), el passat dissabte 14 de gener es va donar el tret de sortida a les sessions de participació ciutadana presencials. En total se’n preveuen tres i es tracta de sessions obertes a tots els manlleuencs i manlleuenques, cadascuna de les quals s’enfoca a una temàtica específica. Les tres sessions s’organitzen amb una estructura comuna que inclou una part expositiva, per compartir informació de diagnosi, i una dinàmica de participació on els assistents prenen el protagonisme, formant-se petits grups de treball. 

En concret, la primera sessió pretenia escoltar i recollir les inquietuds de la ciutadania en relació a “Medi ambient i sostenibilitat urbana”. Així doncs, després de presentar les principals conclusions dels treballs d’avaluació ambiental duts a terme fins al moment, es va iniciar la part pròpiament participativa de la sessió. Primerament, es va demanar als assistents que pensessin a nivell individual quins eren els elements o espais de valor ambiental (punts forts) i les principals problemàtiques ambientals (punts febles) del terme municipal. Partint d’aquesta reflexió individual, es van formar 4 grups de treball per aprofundir en aquests aspectes. 

Pel que fa als espais de valor ambiental, es va demanar d’identificar els valors que presenten, el seu estat de conservació i possibles actuacions que es consideressin necessàries.  Hi va haver unanimitat en assenyalar la llera del Ter i la zona de la Devesa  com a espais d’elevat valor ambiental. A banda, es va destacar el valor d’altres elements del patrimoni natural de Manlleu: els turons, els camins rurals, la xarxa de torrents i rieres, els retalls boscosos existents. A més a més, es va apuntar la importància de la matriu agrícola en la configuració del sòl no urbanitzable, reclamant-se la necessitat d’optar per una visió supramunicipal. 

En quant a les problemàtiques existents, és a dir, als impactes ambientals, es va treballar per poder identificar-ne la possible causa i per fer propostes de solucions. Es va posar especial èmfasi en la problemàtica de la contaminació atmosfèrica, la qual esdevé una preocupació ciutadana que es considera de difícil solució, i més en el marc del POUM. Es va parlar també de les conseqüències ambientals negatives de diverses activitats econòmiques implantades al municipi, assenyalant-se els problemes d’olors i soroll, entre d’altres. També es va donar importància a l’estat actual dels aqüífers i les fonts així com la necessitat de garantir un cabal adequat del riu Ter al seu pas per Manlleu.

En qualsevol cas, cal tenir en compte que l’equip de participació ciutadana va recollir totes les aportacions que van fer els assistents i que, properament, es publicarà un breu informe de la sessió per tal que, qui ho consideri, pugui fer aclariments o comentaris al respecte. Aquest informe s’acompanyarà de la presentació inicial que es va fer per part de l’equip redactor del POUM i de l’equip redactor dels documents ambientals i es penjarà a la web del POUM www.poummanlleu.com 

Aquest proper dissabte tindrà lloc la segona sessió de participació en què, a través de taules de treball específiques, es pretén abordar una pregunta genèrica: Quin creus que ha de ser el model econòmic que es potenciï a Manlleu? Així doncs, aquesta sessió serà un espai on poder posar sobre la taula qüestions referides a l’agricultura, l’activitat industrial, el comerç, els serveis i equipaments,... La sessió serà igualment d’11-13h, al Casal Cívic Frederica Montseny. 

 

Sessió 2 – Activitats econòmiques i serveis als ciutadans

Dissabte 21 de gener

Casal Cívic Frederica Montseny

Sessió 3 – Model de desenvolupament urbà i mobilitat

Dissabte 28 de gener

IES Antoni Pous i Argila

 


Imatges relacionades

sessions_POUM

Data de modificació: 17/01/2017 12:35:37

Amb la col·laboració de:
  • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter