Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Cerca
[Tancar]

16/11/2016

Ple ordinari de novembre 15/11/2016

RESOLUCIONS DE GOVERN: 

S’aprova amb els vots a favor d’ERC, PSC, MES, ICV i N/A i vots en contra de CIU i de la CUP: 

 • Règim de dedicacions de determinats regidors de l'equip de govern 

Podeu consultar el règim de dedicacions i retribucions aquí:

http://transparencia.manlleu.cat/info/informacio-carrecs-electes/retribucions-i-dietes.htm 

 

S’aprova amb els vots a favor d’ERC, PSC, MES, ICV i N/A, abstenció de CIU i vot en contra de la CUP: 

 • Delegació de competències del Ple a la Junta de Govern Local i a l'Alcaldia 

Delegar en la Junta de Govern Local la realització dels sortejos dels membres de les meses electorals que s’hagin d’efectuar com a conseqüència dels diferents processos electorals que es convoquin. 

Delegar en l’alcalde, per tal d’agilitzar la tramitació administrativa dels expedients de contractació en els que l’òrgan de contractació és el Ple, l’exercici de determinades competències que es concreten en l’adopció dels acords i la realització dels actes següents: l’acord d’inici de l’expedient, la classificació de les proposicions presentades en la licitació, el requeriment al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa i el requeriment a l’adjudicatari de contracte susceptible de recurs especial en matèria de contractació. 

 

S’aprova amb els vots a favor d’ERC, PSC, MES, ICV i N/A i vots en contra de CIU i de la CUP: 

 • Modificació composició Comissions Informatives 

Podeu consultar la nova composició als següents enllaços: 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA I SERVEIS PERSONALS

http://transparencia.manlleu.cat/info/comissions-informatives/comissio-de-gestio-i-millora-de-l-administracio.htm 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI, URBANISME I MEDI AMBIENT

http://transparencia.manlleu.cat/info/comissions-informatives/comissio-de-serveis-a-la-ciutadania.htm 

 

S’aprova amb els vots a favor d’ERC, PSC, MES, ICV i N/A i vots en contra de CIU i de la CUP: 

 • Designa de membres corporatius a òrgans col·legiats i institucions de les que forma part l'ajuntament. 

Canvis al Consell Municipal de la Participació Ciutadana que queda:

President: Sr. Àlex Garrido Serra

Regidora de Participació Ciutadana: Sra. Maria Teresa Gallifa Company

Regidor en representació de l’oposició: Miquel Sánchez Gueldos 

 

S’aprova amb els vots a favor d’ERC, PSC, MES, ICV i N/A i vots en contra de CIU i de la CUP: 

 • Modificació del pressupost. Exp 59 /2016 

La modificació del pressupost es fa per fer front a les despeses vinculades a les dedicacions aprovades en un punt anterior. L’import de la modificació és de 7.843,43 €, finançats amb baixes d’altres aplicacions.

 

INTERESSOS PRÉSTECS

7.843,43

TOTAL

7.843,43

   

SEGURETAT SOCIAL ORGANS DE GOVERN

1.926,09

RETRIBUCIONS ÒRGANS DE GOVERN

5.917,34

   

TOTAL

7.843,43

 

 S’aprova per unanimitat: 

 • Aprovació de l'Acord regulador de condicions de treball dels empleats/ades públics/ques de l'Ajuntament de Manlleu (personal funcionari i laboral) per als anys 2016-2019 

L’acord es podrà consultar una vegada publicat al DOGC a: http://transparencia.manlleu.cat/info/informacio-empleats-publics/informacio-empleats-publics.htm

  

S’aprova per unanimitat: 

 • Modificació del Pla de Desenvolupament i Carrera Professional del personal de l'Ajuntament de Manlleu 

S’ha buscat un punt d’equilibri entre el dret a la carrera professional dels empleats públics que recull el capítol II del títol III de l’Estatut bàsic dels empleats públics i les limitacions estrictes que formula la legislació pressupostària i de sostenibilitat financera respecte al control i compliment de les obligacions. 

 

S’aprova per unanimitat: 

 • Modificació RLT 4.2016 

Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball vigent, consistent en revisar la valoració dels llocs de treball d’agent de la Policia Local, assignant a aquests llocs de treball un nou valor en el subfactor de condicions de treball pertanyent al complement específic d’aquests llocs d’Agent Policia (codi 1.003); Policia de proximitat (codi 1.005) i Agent de Gabinet Tècnic (codi 1.009). 

Amortitzar el lloc de treball d’oficial conductor i crear un lloc de treball d’oficial especialista Jardiner. Es tracta d’una modificació de caire organitzatiu, que suposa simplement incrementar els llocs de treball destinats a jardineria en detriment d’un lloc de treball d’oficial conductor, tenint ambdós llocs la mateixa valoració econòmica. 

 

S’aprova per unanimitat: 

 • Aprovació de l'Ordenança de Transparència i Administració Electrònica 

S’ha seguit de forma idèntica l’Ordenança tipus facilitada per Localret, produint-se així l’adaptació a la Llei 39/2015. 

Es podrà consultar la nova ordenança en breu a https://tramits.manlleu.cat/siac/PublicacionTabs.aspx?tab=6&id=3324&t=NO&x=IhUb/v1SeLr6KxvGxykQFw 

 

Es dóna compte al ple 

 • Donar compte al Ple de l'estat d'execució del pressupost del tercer trimestre de l'exercici 2016.

http://transparencia.manlleu.cat/dades-economiques/execucio-pressupostaria/modificacions-i-execucio-trimestral-2016.htm 

 

S’aprova amb els vots a favor d’ERC, PSC, MES, N/A, CIU i ICV i l’abstenció de la CUP: 

 • Aprovació de la publicació i exposició dels documents de l'avanç de planejament de la formulació del pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) 

Aprovar la publicació i subjecció a informació pública de l’avanç de la formulació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), el qual es formalitza en els següents documents: 

 1. Memòria informativa i justificativa, objectius i criteris generals del pla i síntesi de les alternatives considerades.
 2. Documentació gràfica i plànols d’informació i d’avanç d’ordenació.
 3. Document inicial estratègic.
 4. Diagnosi de mobilitat.
 5. Estudi d’inundabilitat.
 6. Estudi per a la identificació de riscos geològics.
 7. Estudi demogràfic.
 8. Programa de participació ciutadana.

Tota la documentació referent al POUM es podrà consultar en breu a www.manlleu.cat 

 

Es vota i s’aprova per unanimitat l’entrada per urgència de 2 nous punts. 

S’aprova amb els vots a favor d’ERC, PSC, MES, N/A, CIU i ICV i l’abstenció de la CUP: 

 • Modificació del pressupost. Suplements de crèdit Exp. 62/2016    

La modificació del pressupost es fa per fer front a les despeses vinculades a les obres del Teatre Centre. L’import de la modificació és de 275.695,92€, finançats amb baixes d’altres aplicacions.

 

OBRES TEATRE CENTRE

275.695,92

TOTAL

275.695,92

 

BAIXA PER ANUL.LACIONS ALTRES PARTIDES

 

URBANITZACIO SECTOR LA PIARA

275.695,92

 

TOTAL

275.695,92

 

       

  

S’aprova per unanimitat 

 • Aprovació calendari fiscal de l'exercici 2017 - Taxa d'entrada i sortida de vehicles 

Aprovar el calendari fiscal per a l’exercici de 2017 en referència a la taxa per l’entrada i sortida de vehicles – guals: Del 02/05/2017 al 04/07/2017

 

PROPOSTES I MOCIONS:

 

S’aprova per unanimitat: 

 • Moció presentada per ICV relativa la declaració de territori oposat a l'aplicació del tractat transatlàntic de comerç i inversió (TTIP) i d'altres iniciatives relacionades. 

S’aprova amb els vots a favor d’ERC, MES, N/A, CIU, CUP i ICV i l’abstenció del PSC: 

 • Moció presentada per la CUP de suport a un regidor del grup Capgirem Vic.

 

INFORMACIÓ DE LES REGIDORIES

Participació Ciutadana – Maite Gallifa

La regidora comenta que el passat cap de setmana va tenir lloc el mercat d’intercanvi que Temps x Temps organitza 2 vegades l’any i com en les últimes edicions l’intercanvi va ser un èxit.

La regidora explica que s’està treballant en la Cavalcada de Reis 2017. Les persones interessades en fer de patge ja es poden inscriure a www.manlleu.cat 

Promoció Social i Personal – Dolors Collell 

La regidora comenta el programa d’activitats previstes en el marc del 25N. L’acte central de la campanya serà el dijous 24 de novembre a 2/4 de 6 de la tarda a la plaça de Dalt Vila, on es farà una performance contra les violències a càrrec de l’alumnat de l’Institut del Ter i la lectura del manifest. Tot seguit, la gimcana “Dones fortes”, coordinada per l’alumnat del cicle d’integració social de l’Institut Antoni Pous i Argila de Manlleu, donarà a conèixer les tasques invisibilitzades que històricament han realitzat les dones. Clourà aquest dia central una actuació de la Penya Flamenca.  Enguany es vestirà una nova escultura i es penjarà una pancarta creada per MaresMon al campanar amb el número contra la violència masclista 900900120. 

Alcaldia, Cultura i Educació – Àlex Garrido

Àlex Garrido comenta que té dades de la nova biblioteca que situen a una mitjana de 400 els usuaris que hi passen cada dia.

A nivell de cultura, Àlex Garrido felicita a 2 entitats, d’una banda als organitzadors del Festival de Curtmetratges de Manlleu i d’altra banda a la Penya Flamenca, que celebra el Candil 2016 que tindrà la seva final el proper dia 26 de novembre. 

Serveis Territorials i Esports – Enric Vilaregut

El regidor explica que ja es té el projecte executiu de la 1a fase del Teatre Centre, en pocs dies sortirà a licitació aquesta 1a fase d’obres. Es treballa amb la previsió de que a principis de 2018 el teatre pugui entrar en funcionament.

El regidor felicita al Club Olímpic Manlleu per la organització de la “Córrer per córrer celebrada el passat diumenge amb més de 400 participants. 

Promoció Econòmica i Joventut – Eudald Sellarès

El regidor explica que les obres del coworking continuen dins el termini previst, ara mateix s’està moblant l’espai. També comenta que si hi ha persones emprenedores interessades en tenir informació de l’espai es poden dirigir a l’OPE.

A nivell de comerç el regidor explica que avui, dimecres, es presentarà als comerciants l’enllumenat de Nadal que tindrà el centre.

El regidor comenta que el divendres 2 de desembre s’inaugurarà el Badanadal i el parc de gel.

Eudald Sellarès felicita al Mercat Municipal de Manlleu per la passada edició del Tasta’mmm, la nit de tapes, que va tornar a ser molt participada. 

Com a actuació entre Promoció Econòmica i Joventut el regidor explica que han començat a treballar en diferents serveis de l’ajuntament, en pràctiques remunerades, 8 joves de Manlleu amb formació superior. 

El regidor explica també que es va realitzar la Trobada de delegats i delegades, que és el segon any que es fa, i que es valora molt positivament  tant des dels centres com des de l’ajuntament. 

Noves Tecnologies i transparència - M. Josep Palomar

La regidora explica que les obres de la 1a planta de l’ajuntament, que acolliran l’OAC centralitzada, continuen a bon ritme. Una vegada acabades les obres, aquest punt es convertirà en l’única OAC, i la ciutadania haurà de venir aquí, a l’edifici central de l’ajuntament, ha realitzar els seus tràmits amb l’ajuntament. (a excepció d’alguns temes de Serveis Socials que es continuaran atenent des de l’edifici del carrer Enric Delaris).

La regidora comenta també que s’està treballant per fer arribar la fibra òptica als polígons, i que com a ajuntament podem facilitar la infraestructura, però no fer d’operadors. Des de l’OPE es recullen les necessitats de les empreses en aquest camp, ja que el tema de la fibra va sortir com a prioritari tan al FES Manlleu com a la Taula d’Indústria.

La regidora recorda que el portal de transparència s’actualitza dia a dia i que allà es pot consultar tota la informació tan a l’Ajuntament de Manlleu i al seu equip de govern. 


Imatges relacionades

ajuntament_esq

Data de modificació: 16/11/2016 14:57:33

Amb la col·laboració de:
 • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter