Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu

14/10/2016

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Lloc: sala de sessions (2n. pis) de la Casa de la Vila de Manlleu
Data: 18 d'octubre de 2016
Hora: 19.30 h

ORDRE DEL DIA:

 

A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

 

B) RESOLUCIONS DE GOVERN:

2. Aprovar el Protocol per a l'abordatge de la violència masclista dins l'àmbit de la parella a Manlleu

3. Aprovació calendari fiscal de l'exercici 2017

4. Informes trimestrals Llei Morositat any 2016

5. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2017 - Ordenança General

6. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2017 - OF 3 IVTM

7. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2017 - OF 4 IIVTNU

8. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2017 - OF 5 ICIO

9. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2017 - OF 11 Taxes serveis generals

10. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2017 - OF 12 Taxa ús domini públic

11. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2017 - OF 21 Taxes serveis intervenció administrativa

12. Aprovació de la publicació i exposició dels documents de l'avanç de planejament de la formulació del pla d'ordenació urbanística municipal (POUM)

 

PER URGÈNCIA

  1. Aprovació del pla econòmic financer pels exercicis 2015-2017

 

C) PROPOSTES I MOCIONS:

-------------------------------

 

D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:

14. Coneixement dels acords de la Junta de Govern Local, des de la darrera sessió plenària ordinària

15. RESOLUCIONS

  • Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia i de les regidories que tenen competències delegades, des de la darrera sessió plenària ordinària.
  • Resolucions que preveuen expressament donar-ne compte al Ple municipal.
  1. Informació de les regidories
  2. Precs i preguntes

Manlleu, 14 d'octubre de 2016


Data de modificació: 14/10/2016 15:09:31

Amb la col·laboració de:
  • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter