Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu

23/9/2016

Convocatòria de sessió ordinària del ple de l'ajuntament

Lloc: sala de sessions (2n. pis) de la Casa de la Vila de Manlleu
Data: 27 de setembre de 2016
Hora: 2/4 de 8 de la tarda

ORDRE DEL DIA: 

A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR: 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

B) RESOLUCIONS DE GOVERN: 

2. Rectificació d'error material RLT

3. Modificació de la plantilla 2.2016

4. Aprovació de la xifra de població del padró d'habitants 01/01/2016

5. Modificació del pressupost. Suplements de crèdit exp. 50

6. Donar compte al Ple de l'estat d'execució del pressupost de l'exercici 2016.

7. Informes trimestrals Llei Morositat any 2016

8. Modificació puntual número 28 del PGOU sobre els paràmetres urbanístics mínims per a la instal·lació d'activitats de restauració. 

C) PROPOSTES I MOCIONS: 

9. Acord d'adhesió al manifest de diverses associacions empresarials gironines perquè la

futura variant de les Preses es construeixi desdoblada.

10. Moció de suport al col·lectiu "SOM 27 I MÉS" encausats per defensar una universitat

pública que garanteixi la igualtat d'oportunitats. 

D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN: 

11. Ratificar l'acord de la Junta de Govern Local d'aprovació del Contracte Programa 2016-2019 amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat.

12. Ratificar l'acord de la Junta de Govern Local pel qual s'accepta el recurs tècnic per elaborar el Pla local de prevenció de drogodependències atorgat la Oficina de Suport Intern, de l'Àrea d'Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona.

13. Coneixement dels acords de la Junta de Govern Local, des de la darrera sessió plenària ordinària

14. RESOLUCIONS

  • Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia i de les regidories que tenen competències delegades, des de la darrera sessió plenària ordinària.
  • Resolucions que preveuen expressament donar-ne compte al Ple municipal.
  • Relació de decrets de contractacions urgents de personal.

15. Informació de les regidories

16. Precs i preguntes

 

Manlleu, 23 de setembre de 2016


Data de modificació: 27/09/2016 13:32:25

Amb la col·laboració de:
  • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter