Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Cerca
[Tancar]

(P) En el moment de presentar la sol·licitud, obtindreu el número de registre d’entrada, que serà el numero d’identificació el qual utilitzareu per a consultar els documents referents a la convocatòria on us heu presentat: llista d’admesos i exclosos, i resultat de les proves.

 

4/6/2019

5 places d'agent policia local OPO 2019

AVÍS: Es fa públic que per decret de l'alcaldia de data 20 de juny de 2019 s'ha acordat rectificar el text de les bases específiques de la convocatòria, de manera que el primer paràgraf de l'apartat 4.6 de les mateixes queda redactat de la forma següent: 

 

"La presentació de la sol·licitud requerirà el pagament previ de la taxa per drets d'examen (excepte en el supòsit en què l'aspirant compleixi els requisits per a la seva exempció degudament acreditats), de forma que constitueix un requisit per a poder prendre part en el procés selectiu. D'acord amb el que preveu l'Ordenança fiscal de taxes per serveis generals de l'Ajuntament de Manlleu per inscriure's a la convocatòria corresponent l'aspirant ha de satisfer la taxa correponent per drets d'examen, la qual tindrà l'import corresponen al grup que s'assmila al lloc de treball en qüestió (C2-agent de policia local), que és de 25 €. 

 

S'informa a aquells aspirants que van abonar una taxa de drets d'examen per import d'11€ en el moment de la presentació de la sol·licitud que arran de la rectificació del preu de la taxa a 25€ per l'accés a places de la policia local, properament rebran una notificació atorgant-los un termini de deu dies naturlals per abonar la diferència. Etiqueta Informació
Estat de la convocatòria Tancat
Calendari previst Inici proves 10 de setembre de 2019
Bases específiques bases-especifiques-rectificades.pdf (463,66 KB)Bases específiques rectificades - agent de policia
Data d'inici presentació sol·licitud 04/06/2019
Data final presentació sol·licitud 25/06/2019
Anunci convocatòria boe-3-6-2019.pdf (209,21 KB)Anunci BOE 3-6-2019 agents policia local
Admesos i exclosos Provisional decret-provisional-de-persones-admeses-i-excloses-5-places-agent-de-policia.PDF (412,48 KB)Decret provisional persones admeses i excloses - 5 places agent Policia Local
Definitiu llista-definitiva-persones-admeses-i-excloses.PDF (291,35 KB)Decret definitiu persones admeses i excloses - 5 places agent Policia Local
Resultat de les proves acta-resultats-24-10-2019.PDF (186,16 KB)Acta resultats 24-10-2019 acta-resultats-16-9-2019.pdf (217,78 KB)Acta resultats 16-9-19 acta-resultats-19-9-2019.PDF (214,46 KB)Acta resultats 19-9-2019 acta-resultats-10-10-2019.PDF (187,78 KB)Acta resultats 10-10-2019
Publicació de nomenament BOPB

Data de modificació: 06/11/2019 08:06:07

Amb la col·laboració de:
  • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter