Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Cerca
[Tancar]
INICI /

Logos sub

 • Acció A1-01. Dispositiu de suport a la inserció laboral de col·lectius amb dificultats especials del barri de l’erm:
  L’objectiu principal és el de millorar les condicions de vida de les persones residents al Barri de l’Erm, tot incrementant les competències professionals de les persones usuàries i afavorint-ne la inserció sociolaboral. Per tal de millorar les competències professionals des del dispositiu es realitzaran diferents tastets d’oficis: manteniment de jardins i espais verds, tractament de residus i ajudant de cuina. A més també es portaran a terme dues accions formacions: el carnet de carretó elevador i el carnet de monitor de lleure. Per a la realització d’aquesta acció es portarà a terme la contractació de dues persones a jornada completa i una a jornada parcial.

 •  Acció B1-01. Formació integrada l’Erm neteja:

  Millorar les competències professionals de 9 persones prioritàriament residents al barri de l’Erm i/o, per ocupacions relacionades amb el sector de neteja i higienització de tota classe d’edificis, locals, domicilis, centres o institucions sanitàries i de salut, públics o privats, indústries, màquines, espais i instal·ladors, suports publicitàries i mobiliari urbà, que permetin ocupar-se en aquesta professió.
 • Acció B2-01. Formació professionalitzadora de l’Erm, manteniment d’edificis i espais:

  Millorar les competències professionals de les 9 persones participants. Les competències tècniques que assoliran estaran relacionades amb les ocupacions de manteniment de tota classe d’edificis, locals, domicilis, centres o institucions sanitàries i de salut, públics o privats i indústries.
 • Acció DX-01. Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals:

  En aquest projecte és pretén contractar 7 persones residents al Barri de l’Erm i/o al municipi, en situació d’atur, amb l’objectiu d’adquirir experiència professional i poder millorar les seves competències en l’ocupació “d’operari/a de neteja”. S’ha de tenir en compte que aquestes persones s’hauran format en l’acció B1 (formació integrada l’erm neteja).

 •  Acció DX-02. Operari/a de manteniment i espais:

  En aquest projecte és pretén contractar 7 persones residents al Barri de l’Erm i/o al municipi, en situació d’atur, amb l’objectiu d’adquirir experiència professional i poder millorar les seves competències en l’ocupació “d’Operari/a de manteniment”, posant en pràctica els coneixements assolits, doncs s’ha de tenir en compte que aquestes persones s’hauran format en l’acció B2 (formació professionalitzadora l’Erm manteniment d’edificis i espais).

 •  Acció DX-03. Auxiliar de la llar per a gent gran vulnerable i/o amb dependència:

  En aquest projecte es pretén contractar una persona del Barri de l’Erm, en situació d’atur, amb l’objectiu d’adquirir experiència professional i millorar les seves competències en l’ocupació “d’auxiliar de la llar”.

 •  Acció DX-04. Tractament de residus:

  En aquest projecte es pretén contractar una persona del Barri de l’Erm, en situació d’atur, que ha participat en el Dispositiu d’inserció acció A1, amb l’objectiu de donar continuïtat al seu itinerari ocupacional. Per tal d’adquirir experiència professional i que puguin millorar les seves competències en l’ocupació “d’operari/a de tractament de residus”.

 •  Acció DX-07. Treball socioeducatiu:

  En aquest projecte es pretén contractar una persona preferentment del Barri de l’Erm, en situació d’atur, amb l’objectiu d’adquirir experiència professional i que pugui millorar les seves competències en l’ocupació “d’Integrador/a social”.

 • Acció DX-08. Coordinador/a Erm:

  En aquest projecte es pretén contractar una persona del barri de l’Erm i/o del municipi, en situació d’atur, amb l’objectiu d’adquirir experiència professional i millorar les seves competències en l’ocupació “d’enginyer/a o arquitecte tècnic/a”.

 •  Acció DX-09. Agents cívics del Barri de l’Erm:

  En aquest projecte es pretén contractar una persona preferentment del barri de l’Erm, en situació d’atur, amb l’objectiu d’adquirir experiència professional i que pugui millorar les seves competències en l’ocupació “d’integrador/a social”.

 •  Acció E1-01. Tècnic/a dinamitzador/a d’equipaments culturals, socials i econòmics del barri de l’Erm:

  Es pretén donar continuïtat a les activitat de desenvolupament social i econòmic engegades des del barri de l’Erm, per tal de promoure la participació de la ciutadania, les entitats i les associacions de la ciutat i del teixit empresarial del barri, que permetin millorar la convivència i la qualitat de vida d’aquest.

 •  Acció E1-02. Tècnic/a treballador/a social:

  Donar resposta a les necessitats de les persones residents al barri de l’Erm des de la proximitat, sobretot a aquelles persones que no arriben als Serveis Socials i que el cal un acompanyament més intensiu per promoure el desenvolupament de les seves habilitats i recursos personals perquè puguin accedir als serveis i recursos de la ciutat que els poden ajudar en un procés de millora i de cobertura de diferents necessitats (educatives, formatives, d’ajuts socials, ocupacionals, psicològiques, etc.).

Programa del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya finançat pel Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Projecte Treball als Barris

Data de modificació: 26/01/2018 14:07:34

Amb la col·laboració de:
 • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter