Santi Serrano

@ Pintura

Collsuspina 1992

Format en les arts plàstiques de l’Escola d’Arts de Vic i amb una experiència academicista dins el món del dibuix, Santi és un apassionat per la pintura, el dibuix i la fotografia i, amb menys experiència però també presents, tècniques com el gravat o l’escultura. La seva trajectòria l’ha impulsat a exposar en diverses fires i exposicions tan individuals com col·lectives. També ha participat en projectes i concursos.