Okrabelo

@ Street art

Barcelona 1984 — okrabelo.com

El seu estil se basa en la creació de composicions visuals simples però amb força.
Darrera d’aquest artista (o més aviat, flotant a través d’elll) hi trobem el seu personatge principal: Beast Okok, una criatura influenciada pel món japonès dels Kaiju, que sol plasmar com a icona en els patrons que després formaran part de la seva obra.