Ester Tarabal

@ Dibuix

Vic 1990 — estertarabal.com

Artista visual i tatuadora. La seva activitat artística se centra en el tatuatge, en el qual intenta aportar el seu estil personal.
Tot i que treballa per separat les dues disciplines, sovint conflueixen d’una manera natural.
La seva obra personal és molt visual, i s’acosta a la il·lustració. Amb el realisme i el treball en bolígraf busca una estètica agradable i plàcida que li permet donar-li un gir amb un contingut subtilment inquietant i obscur.